Okategoriserade

Håll budget för klimatutsläppen!

Vänsterpartiet vill införa en klimatbudget för Region Uppsala.

– Regionen har en budget för att se till att ekonomin är i balans. Det borde vara minst lika viktigt att hålla klimatet i balans, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala.

Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Länsstyrelsen har redan låtit CEMUS vid Uppsala universitet ta fram en budget för koldioxidutsläpp i Uppsala län. Det är en god utgångspunkt för Region Uppsala.

– Enligt CEMUS beräkningar måste utsläppen i länet minska med drygt 16 procent årligen. Det är ett enormt men helt nödvändigt åtagande. Alla aktörer i länet måste samarbeta för att nå dit. Då fungerar det inte att Region Uppsala ökar sina klimatutsläpp, som skedde förra året, säger Neil Ormerod.

En budget för utsläpp gör det enklare att arbeta strukturerat med utsläppsminskningar. Det blir också tydligt vilka ramar man har att förhålla sig till.

– En klimatbudget fungerar som en budget över ekonomin. Den ska redovisas årligen och om den övertrasseras måste det tas igen under kommande år, säger Neil Ormerod.

I dag, måndag, lämnar Vänsterpartiet in en motion om en klimatbudget i Region Uppsala.

Skriv en kommentar