Okategoriserade

Fler turer och lägre priser ger bättre kollektivtrafik – inte tvärtom!

Photo by Gabriel Forsberg on Unsplash.

Photo by Gabriel Forsberg on Unsplash.

Det har blivit en lika säker som ovälkommen tradition att priserna i kollektivtrafiken i Uppsala län höjs vid årsskiftet. Nu i januari höjdes månadskortet från 910 till 930 kronor, och priset för enkelbiljetter höjdes till minst 27 kronor för resa inom en zon. Om du skaffat UL-appen, vill säga.

Besökare till vårt län och andra som inte skaffat appen kan behöva betala 42 kronor för samma resa. Reser man längre kan det kosta upp till fem gånger så mycket. Det säger sig självt att det blir svårt att få folk att välja kollektivtrafik för enkelresor, åtminstone av ekonomiska skäl.

Sedan landstinget övertog ansvaret för kollektivtrafiken för nio år sedan har resandet gått stadigt uppåt. Visserligen sakta, men ändå uppåt. Fram till coronapandemin då många tvingats se över sitt sätt att resa.

Nu börjar vi dock se ljuset i pandemitunneln tack vare den massvaccinering som påbörjats. De som det senaste året valt bort buss mot bil av smittskyddsskäl behöver så snart det är säkert komma tillbaka och få långt fler med sig.

Österrikes huvudstad Wien har infört ett årskort som kostar 365 euro, det vill säga ungefär en tia om dagen. Detta betalas via autogiro, och med det kan Wienborna åka buss, spårvagn, tåg och tunnelbana så mycket de vill. Detta kort har blivit en stor framgång. Så många Wienbor har köpt kortet att prissänkningen betalat sig själv.

Eftersom Vänsterpartiet inte tycker att höga biljettpriser är ett självändamål vill vi införa ett liknande kort i Uppsala län snarast möjligt. Därtill avvisar Vänsterpartiet alla taxehöjningar i kollektivtrafiken. Tvärtom vill vi införa rabatter på enkelresor för pensionärer och gratis sommarlovskort för ungdomar. Möjligheten att åka både hållbart och billigt från Knivsta i söder till Gävle i norr, eller från Enköping i den ena änden av länet till Östhammar i den andra, har stort värde för både arbetspendling och meningsfull fritid.

Men kollektivtrafikens attraktivitet bygger inte bara på att biljettpriserna är rimliga. Det ska också gå snabbt och smidigt att resa hållbart. Under en tid har UL på prov låtit de som ska kliva på bussen på Uppsala Resesentrum vissa tider på dygnet och redan har giltig biljett gå vid mitt- eller bakdörrarna. Det är ett bra sätt att minska trängseln vid föraren och därmed också minska den tid som bussen står stilla.

Vänsterpartiet vill att detta försök permanentas och utökas, så att det gäller alla tider på dygnet, och på alla UL:s bussar. Kombinerar vi detta med ökat utrymme för kollektivtrafik ger det mindre trängsel på våra vägar, och då kan också restiden för tusentals pendlare sänkas avsevärt. Till och med de som ännu inte har bra pendlingsmöjligheter med buss eller tåg, utan är hänvisade till bilen, får mer plats på vägen och mindre köer. Bra för både humör, plånbok och miljö!

Enligt Region Uppsalas eget beslut är målet för kollektivtrafiken att öka det hållbara resandet i länet. Men coronan har av det blågröna styret, den gamla Alliansen plus Miljöpartiet, istället tagits som intäkt för att dra ned på antalet turer även i år när läget av allt att döma blir bättre. Det är bara Vänsterpartiet som motsatt sig denna neddragning.

Det blågröna styret pratar gärna om Agenda 2030 och att regionen är ”på väg åt rätt håll i klimatarbetet”. Men i en sådan omställning är en rejäl satsning på hållbara resor en absolut nödvändig del, och någon rejäl satsning står inte att finna.

Vänsterpartiet har en positiv syn på kollektivtrafikens roll för klimatet. Vi delar inte de blågrönas inställning om att färre turer och höjda priser skulle vara positivt för invånarna i Uppsala län. Vår politik ger istället fler chans att resa hållbart. Och med fler resande behövs fler bussar och tåg, och därmed också ökad turtäthet och sannolikt också fler linjesträckningar. De som idag väljer kollektivtrafik ger alltså ännu fler möjlighet till det i morgon. Det är framtidens resande!

Sverker Åslund, Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, ord. (V)
Gun Fjellner, Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, ers. (V)
Neil Ormerod, regionråd (V)

Skriv en kommentar