Okategoriserade

Bara Vänsterpartiet ville ha skarpare klimatskrivning

De klimatåtgärder som görs räcker inte för att nå uppsatta mål och ambitionerna i klimatarbetet måste öka. Det ville Vänsterpartiet slå fast i Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi som behandlades på gårdagens Regionstyrelse. Men inget av de övriga partierna stödde förslaget.

Illustration: FN.

Illustration: FN.

– Vi vet att det görs alldeles för lite både regionalt, nationellt och alt för att nå klimatmålen och att ambitionerna måste öka radikalt om planeten ska ha en chans att överleva. Varför inte tala klarspråk om det i vår regionala utvecklingsstrategi?, säger Neil Ormerod, Regionråd (V).

Han fortsätter:

– Särskilt förvånande är det att Miljöpartiet väljer att inte stödja ett sådant förslag.

Däremot fick Vänsterpartiet visst gehör när det gällde klimatmålen i strategin. Partiet hade bland annat yrkat på att lägga till målet att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser som en av indikatorerna för hur Region Uppsalas klimatarbete utvecklas. Där lade de blågröna ett yrkande under sammanträdet som gick i linje med delar av Vänsterpartiets förslag.

– Det visar att Vänsterpartiet gör skillnad i regionpolitiken, även om vi hade hoppats på en ännu vassare klimatstrategi, säger Neil Ormerod.

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att antas vid nästa regionfullmäktige i februari.

Skriv en kommentar