Okategoriserade

Kärnvapenfritt Region Uppsala

På Internationella dagen för neutralitet den 12:e december slår Vänsterpartiet Uppsala län och våra partiföreningar i Uppsala, Heby, Enköping, Håbo och Tierp samt Region Uppsala vakt om Sveriges neutralitet och säkerhet. Därför har alla partiföreningar till sina kommunfullmäktigen och distriktet till regionfullmäktige lämnat in motion om att ansluta sig till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) stadsupprop för att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. 

Städer utgör ett mål i händelse av kärnvapenkrig. Den ökade oron i närområdet och stormakternas posering mot varandra gör frågan till en angelägenhet. Den planerade flygflottiljen i Uppsala, ledningsregementet i Enköping och närhet till strategiska mål gör frågan än mer angeläget för Uppsala läns alla invånare att Sverige tydligt agerar för en kärnvapenfri värld. 

– För Vänsterpartiet har fred och säkerhet alltid varit en viktig fråga. Dagens värdlandsavtal med NATO gör att kärnvapen kan föras in i Sverige, till och med till den framtida flygflottiljen i Uppsala. Vi ser med oro att Sverige inte leder kampen för en kärnvapenfri värld och ser en risk för Uppsala läns alla invånare, säger distriktsordförande Per Markus Risman.

– Region Uppsalas invånare förtjänar trygghet och säkerhet. I en tid när vi ser ökade spänningar och med alla de potentiellt strategiska mål som finns i Region Uppsala är det viktigt att våra medborgare vet att regeringen agerar i deras intressen. Därför vill vi nu pressa regeringen att ta ställning, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala.

Motionen innebär att kommunen skriver under ICANs Cities Appeal och ansluter sig till städer som Hiroshima, Paris, Göteborg och Oslo i att uppmana sina respektive regeringar att skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud. Motionerna är en gemensam aktion i Vänsterpartiets distrikt Uppsala län för att belysa risken med kärnvapen, närmandet mot NATO och den ökade instabiliteten i närområdet.

Skriv en kommentar