Okategoriserade

Vänsterpartiets regionbudget för 2021: ”Det krävs mer än applåder”

Vänsterpartiet lade fram sitt budgetförslag för 2021 vid regionstyrelsens oktobermöte – ett sammanträde som överskuggades av av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala råd för länet.

– Antalet patienter på intensiven ökar raskt och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska spridningen av covid, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Det understryker också hur viktigt det är med en politik för att stärka sjukvården och ge vårdpersonalen en anständig arbetsmiljö. Tyvärr vill de blågröna istället privatisera delar av Akademiska. Då blir vården mer splittrat och ojämlik just när vi behöver samla oss för att bekämpa coronaviruset.


I Vänsterpartiets budgetförslag ”Det krävs mer än applåder” som presenterades för Regionstyrelsen på tisdagen finns kraftfulla åtgärder för en bättre personalpolitik i coronans spår, klimatomställning och en jämlik tillgång till vård i tid i hela länet.

– Akademiska sjukhuset har underfinansierats i många år, säger Neil Ormerod. Vårt förslag innehåller en långsiktig finansiering av Akademiska sjukhuset.

Bland satsningarna i Vänsterpartiets budgetförslag hittar vi också sex timmars arbetsdag på försök, exempelvis vid operationsavdelningen Lasarettet i Enköping.

– Med sex timmars arbetsdag skulle fler operationer kunna genomföras per dag, och därmed skulle också vårdköerna kunna minska, menar Neil Ormerod. Dessutom skulle fler som slitit hårt för invånarna under pandemin få chans till återhämtning.

Förslaget om sex timmars arbetsdag går också hand i hand med partiets krav på att all personal ska garanteras att kunna ta ut minst fyra veckors sammanhängande semester under sommaren, och en återhämtningsgaranti med hälsosamma arbetstider och tillräckligt många kollegor – allt för att jobbet ska kännas överkomligt.

– Vi vet hur viktig vår personal är. Och vi tycker det ska märkas i deras vardag, säger Neil Ormerod. Dessutom prioriterar vi att kvinnodominerade yrken ska få bättre betalt.

Vänsterpartiets förslag till budget innehåller också tydliga satsningar på kollektivtrafiken. Där övriga partier inte tvekar att höja priserna under pandemin, pekar Vänsterpartiet istället ut en annan riktning och satsar på pensionärsrabatter på enkelresor när coronasituationen tillåter det, och ett årskort för 3650 kronor, dvs en tia om dagen.

– Ur klimatperspektiv är kollektivtrafiken den viktigaste politikområdet för regionen, menar Neil Ormerod. Just nu förlorar UL pengar på grund av corona. Om fler köpte årskortet skulle UL få en säkrare intäktskälla. Därför passar det bra nu att sänka priset för årskortet – för att få fler att välja att köpa det. Då kommer också fler att lämna bilen hemma efter corona.

Bland förslagen till i kollektivtrafiken märks också att göra försöken med ombordstigning på bussarnas mitt- och bakdörrar permanent, så att restiden kortas för tusentals resenärer.

– Kortare restider gör skillnad för resenärernas vardag, säger Neil Ormerod. Och med det förslaget vill vi också flytta biljettmaskinerna till bakre delen av bussen, så att förarna slipper kontrollera biljetter. Vänsterpartiet vill istället införa kombinerade trygghetsvärdar och kontrollanter som arbetar i par.

För att finansiera detta föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning med 50 öre.

– Invånarna i Uppsala län förtjänar en vård som går att lita på, och en omställning för att snabbt minska vårt klimatavtryck. Menar man allvar med de fina visioner som finns i våra styrdokument är nedskärningar helt fel väg att gå, poängterar Neil Ormerod.

Skriv en kommentar