Kollektivtrafik

Klimaträttvisa och jämlikhet i Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiet säger nej till de taxehöjningar i kollektivtrafiken som det blågröna styret har aviserat.

– Vi lägger i stället en budget med lägre taxor och förslag på rabatterade enkelresor för pensionärer, sommarlovskort för unga och stadskort i Uppsala. En väl utbyggd och billig kollektivtrafik i hela länet gynnar både de med lägst inkomster och klimatomställningen, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet.

I Vänsterpartiets budget finns också en långsiktig plan för Akademiska sjukhuset. Den senaste ekonomiska prognosen för sjukhuset visar på ett underskott på 477 miljoner kronor år 2019. Till det kommer materialkrisen som under den senaste månaden lett till inställda operationer och en ännu mer pressad arbetssituation för personalen.

– Akademiska har under årtionden misslyckats med att uppnå en budget i balans. Vi menar att sjukhuset är underfinansierat. Vänsterpartiet föreslår därför en treårig plan där Akademiska får 100 miljoner kronor i tillskott årligen, säger Neil Ormerod.

Vänsterpartiet motsätter sig också högre patientavgifter och höjd avgift på hjälpmedel som exempelvis hörapparater, som finns med i den blågröna budgeten.

– Jag tycker faktiskt det är skamligt att man försöker driva in mer pengar från en grupp som idag ofta redan har en svag ekonomi. För Region Uppsala är de ökade intäkterna för avgifter på hjälpmedel så små att tjänstemännen inte ens räknat fram dem, men för en pensionär eller någon med sjukersättning kan det vara skillnaden mellan att kunna göra ett cafébesök med vännerna den månaden eller inte, säger Neil Ormerod.

Kontaktuppgifter:

Neil Ormerod, regionråd Vänsterpartiet Region Uppsala.
[email protected], 072-544 50 41

Skriv en kommentar