Debattartikel

Akademiska behöver mer pengar!

Akademiska sjukhuset

Akademiska behöver mer pengar!

Så kom en ny prognos för Akademiska sjukhuset; minus 200 miljoner. Inte oväntat eftersom det i tidigare prognoser klart utsagts att det kan bli mer. Inte oväntat heller med tanke på att Akademiska gått med 1,85 miljarder i underskott de senaste tio åren, minus 185 miljoner i genomsnitt. Inte oväntat heller med tanke på att sjukhuset för att klara sin budget först måste beta av sitt underskott från förra året, 205 miljoner och dessutom ett ytterligare sparbeting på 50 miljoner. Och inte heller oväntat eftersom personalbristen fortfarande orsakar stängda vårdplatser, uteblivna intäkter från riks- och regionvård och att kostnaden för hyrpersonal skjuter i höjden. 

Vad beror då de ständiga underskotten på? Man får intrycket när man lyssnar både på de borgerliga partierna och de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att det är Akademiska som inte förmår hålla att i pengarna. Åtgärderna som föreslås är bättre styrning (har prövats otaliga gånger) och att minska på hyrpersonal. Kostnaden för hyrpersonal är ju bara ett symtom på den personalbrist som är. Hur vore det med en realistisk budget? När ska övriga partier förstå att det behövs mer pengar för att få en balans mellan uppdrag och ekonomi.

Hade Akademiska inte behövt ta med sig fjolårets underskott så hade man i dagsläget haft ekonomin under kontroll. Nu är läget mycket bekymmersamt inför nästa år. Årets underskott på minst 200 miljoner ska sparas samt att det i budget för nästa år även ligger ett sparbeting på 92 miljoner. Vänsterpartiet har länge krävt mer pengar till Akademiska sjukhuset. För att få arbetsro och framtidstro. Med realistiska förutsättningar är det lättare att styra utveckling i önskad riktning och att jobba med förbättringar. Förutom det krävs en aktiv och offensiv personalpolitik som leder till minskad arbetsbelastning, bättre arbetstider och högre löner. Vänsterpartiet lägger i sin budget totalt 70 miljoner kronor för högre löner och bättre löneutveckling. Inte minst för de som jobbat länge, de ska också ha en bra löneutveckling.

Bättre arbetsförhållanden och högre löner är Vänsterpartiets recept för mer vård. Det har vi råd med. Det går inte att spara sig till mer personal och mer vård.

Sören Bergqvist (V), regionråd och ledamot i sjukhusstyrelsen
Viktor Waldau (V), ersättare i sjukhusstyrelsen
Neil Ormerod (V), regionråd

Skriv en kommentar