Pressmeddelande

Vänsterpartiet säger nej till ambulansavgift

Foto; Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=280772

Foto; Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=280772

2016-11-03 PRESSMEDDELANDE

Vänsterpartiet säger nej till ambulansavgift

Vänsterpartiet säger nej till den av Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslagna avgiften på 150 kr för ambulanstransporter. Förslaget innebär att patienten ska betala 150 kr oavsett patienten bedöms eller behandlas på plats eller bedöms och transporteras vidare till sjukhus. Förslaget innebär också att Akademiska sjukhusets anslag minskas med två miljoner kronor och som istället ska tas in via ambulansavgiften.

– Alla blåljustjänster i vårt samhälle ska ingå i det allmänna åtagandet och där är ambulansverksamheten en del. Varken patienter eller ambulanssjukvården har något att vinna på förslaget, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet säger också nej till den föreslagna enhetliga patientavgiften inom primärvården. Förslaget innebär att alla besök, oavsett hos vilken profession, ska kosta 150 kr.

– Vi vill särskild värna avgiftsfriheten som idag finns för besök hos distriktssjuksköterska. Det är åter igen svårt att se hur detta ska kunna gynna vare sig patienterna eller primärvården.

Däremot accepterar Vänsterpartiet den föreslagna avgiftsfriheten för patienter som är 85 år eller äldre. Det är en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen som ligger bakom förslaget.

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att landstinget ser över syfte och strukturer för patientavgifterna.

 

För mer information kontakta:

Sören Bergqvist, landstingsråd (V)

Mobil 070-3587578

[email protected]

Skriv en kommentar