Nyheter

Vi satsar på ordning och reda på vägarna

lastbil

Idag blir många utländska löntagare hårt utnyttjade när de arbetar i Sverige. Särskilt stort är problemet i transportbranschen. Där behövs det fler och bättre poliskontroller så att utländska lastbilstransporter följer reglerna. I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet nu fått igenom en satsning på detta.

– Alla transporter i Sverige ska följa lagar och regler, både för de anställdas skull och för omgivningen. För att se till att det gäller behöver även lastbilstransporter från utlandet kontrolleras. Idag är det lite av ett vilda västern. Men nu har vi fått med oss regeringen på att satsa på polisens arbete med det här. Både svenska och utländska åkerier ska veta att de inte kan utnyttja sina chaufförer hur som helst och reglerna ska följas, säger Jonas Sjöstedt.

Utländska åkerier har enligt EU-bestämmelser rätt att göra tre inrikestransporter i Sverige inom loppet av en vecka, s.k. cabotage. Men systemet missbrukas och situationen präglas av stora missförhållanden. Otillåten konkurrens gör att det har blivit allt svårare att upprätthålla rimliga villkor för dem som kör på vägarna.

Vänsterpartiet och regeringen är nu överens om att tillföra 25 miljoner kronor per år 2017-2020 till Polismyndigheten för att motverka illegal cabotageverksamhet. Polisens arbete med kontroller av cabotagetransporter ska vidareutvecklas och insatserna på området ska kraftigt öka.

– Vänsterpartiet driver på för förändringar av lagstiftning och EU-regler för schyssta villkor på arbetsmarknaden. Men att se till att de regler som redan finns faktiskt följs är steg ett. Det ska inte vara något vilda västern på vägarna, säger Jonas Sjöstedt.

Skriv en kommentar