Nyheter

Sex krav på regeringen för ökad ekonomisk jämlikhet

ulla webb

När Vänsterpartiet kämpar för likvärdiga villkor för kvinnorna kämpar vi också för vår gemensamma välfärd och hela samhället. Det är dags för ett nytt kliv framåt i jämställdhetsarbetet, skriver Ulla Andersson idag på Aftonbladet Debatt.

För Vänsterpartiet hänger nedmonteringen av välfärden och de ökade klyftorna mellan kvinnor och män tydligt ihop. Medan stora skattesänkningar främst gynnat högavlönade män har välfärden, där flest kvinnor jobbar, dränerats på resurser och villkoren försämrats.

I de kommande budgetförhandlingarna med regeringen lägger Vänsterpartiet nu fram ett punktprogram för ökad ekonomisk jämlikhet. Ett program som avsevärt skulle förbättra många kvinnors vardag.

✓ Höjt underhållsstöd
✓ Höjd garantipension
✓ Ökad rätt till deltidsstämpling
✓ Höjd sjuk-och aktivitetsersättning
✓ Gratis läkemedel för personer 80 år eller äldre
✓ Återinför jämställdhetsmyndigheten

Läs hela artikel i Aftonbladet

Skriv en kommentar