Pressmeddelande

Vårdbehoven i fokus i Vänsterpartiets budgetförslag

2016-05-30

PRESSMEDDELANDE

Vårdbehoven i fokus i Vänsterpartiets budgetförslag

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår en minskning av vårdens resurser med en kvarts miljard under de kommande åren. Det är resultatet av det en-procentiga sparkravet som läggs på alla styrelser och förvaltningar, varje år. Det kommer att innebära fortsatta långa vårdköer.

Vänsterpartiet sätter patienterna främst och ser till vårdbehoven. Vårdköerna har växt kraftigt det senaste året och befolkningsökningen beräknas bli högre än tidigare samtidigt som antalet äldre blir allt fler. Det är främst Akademiska sjukhuset som behöver mer resurser för att korta vårdköerna men också för en hållbar personalsituation. Fler händer i vården för en bättre arbetsmiljö och hållbarare verksamheter.

– Idag befinner vi oss i en ond spiral där brist på personal stänger vårdavdelningar och stoppar operationer samtidigt som inflödet av nya patienter ökar, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet. Vi behöver inte bara klara dagens verksamhet, det behövs mer verksamhet för att klara vårdbehoven. För det krävs mer personal och mer resurser.

– Vänsterpartiets budgetförslag innebär nästan 200 mkr mer till vården för 2017. Resurser som frigörs genom effektiviseringar, ca 81 mkr, ska gå tillbaka till vården. Akademiska sjukhuset får också täckning för 100 mkr av tidigare underskott de annars ska spara nästa år. Totalt en förstärkning för Akademiska med ca 160 mkr. Primärvården ska undantas från effektiviseringar, istället behövs mer resurser för att klara mer i den nära vården. Inte minst gäller det den psykiska ohälsan där också psykiatrin behöver förstärkas.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet överger patienterna och har inte ens som ett strategiskt mål att landstinget ska uppfylla vårdgarantin, säger Sören Bergqvist. Vi fokuserar på patienternas behov även om ekonomin är ansträngd. Det är vår plikt i första hand.

Vänsterpartiet föreslår också en större fokusering på miljöeffekterna när kollektivtrafiken planeras. Viktigast just nu är att lägga in kransorter runt Uppsala i en ny stadszon med ett eget och billigare periodkort för 550 kr.

Vänsterpartiets förslag till budget för landstinget 2017

För mer information kontakta Sören Bergqvist, 070-3587578.

Skriv en kommentar