Nyheter

Rapport från partikongressen i Örebro 5-8 maj

Vänsterpartiet Uppsala län har med tio ombud och två ersättare deltagit vid partiets kongress i Örebro 5-8 maj. Här rapporterar Tobias Smedberg, delegationsledare för Uppsala läns kongressombud, från dagarna i Örebro.

Kongressen behandlade en rad mycket stora frågor varför den pågick en dag längre än normalt. Vi antog ett ekologisk-ekonomiskt program vilket syftar till att staka ut vägen för hur vi ska kunna skapa en ekonomi som ryms inom de resurser vårt enda jordklot har att erbjuda. För fjärde kongressen i rad valde kongressen att jämfört med partistyrelsens förslag skärpa skrivelser och tuffa till vår politik inom det miljö- och klimatpolitiska området. Gå gärna in och läs ekoekoprogrammet på partiets hemsida.

Vi antog också ett uppdaterat partiprogram. Även här stärktes de miljö- och klimatpolitiska ambitionerna, vi antog helt nya skrivelser om antirasism och partiet kompletterades med prioriterade strategiska huvudlinjer i partiets politik. Undertecknad kan dock undra om ett dokument med så mycket text ens kan betraktas som någon vidare vägledning vad gäller just prioriteringar.

Uppmärksammade frågor under kongressen handlade om kärnkraftspolitiken och om regeringssamarbetet. I den första frågan fick partistyrelsen backning då kongressen fortsatt vill ha en tydlighet kring att kärnkraften ska avskaffas snarast möjligt. I den andra frågan fick partistyrelsen stort stöd för att vi ska fortsätta förhandla med regeringen när vi ser att vi kan få igenom vår politik.

Alla injusterade ombud från Uppsala var uppe i talarstolen i frågor som rörde allt från tendensfrihet till sänkt rösträttsålder och PKK. Från Uppsala län valdes Ingrid Burman till valberedningen, Emma Wallrup till partistyrelsen och Javiera Cifuentes till partiets programkommission. Några fler personer kunde vi inte få in då kongressens distriktsdelegationer var ointresserade av förhandlingar i valfrågor. Det kan dock ses som ett tecken på den goda stämning och övergripande samarbetsvilja som rådde under kongressen.

Det främsta smolket i bägaren var att vi från Uppsaladelegationen fick många avhopp och sjukdomsfall som ledde till att vi var sju män och tre kvinnor injusterade. Dock lyckades kongressen för första gången återspegla sig själva i talarstolen, det vill säga det var lika stor andel kvinnor i talarstolen som det var kvinnor i församlingen.

Nu vidtar ett viktigt arbete för oss i partiföreningarna och de parlamentariska rummen att omsätta ekoekoprogrammet och vårt uppdaterade partiprogram i praktiken. Jag önskar oss all lycka i det arbetet!

 

Tobias Smedberg

delegationsledare för Uppsala läns kongressombud

 

 

Skriv en kommentar