Nyheter

Nu behövs eftertanke och fungerande lösningar

Jonas S lång hemsida svart bakgr

Låt 2016 bli året då vi i stället för att sätta press på flyktingarna, sätter press på EU genom att hålla inne medlemsavgiften, skriver Jonas Sjöstedt i Expressen

På ett sätt har Sverige under hösten visat sig från sin bästa sida. Tusentals frivilliga kunde inte sitta hemma längre när flyktingarna kom utan valde i stället att hjälpa till. Personal i socialtjänst och på Migrationsverket, lärare, poliser och kommuntjänstemän har med uppfinningsrikedom och en övertygelse om att det går, tagit sig an och löst svåra situationer, skriver Jonas Sjöstedt.

Men i rikspolitiken har det sett annorlunda ut. Många politiker har målat upp undergångsscenarier och spelat på oro och obehagliga strömningar. Politiker som inför varje situation svarar med hårdast möjliga budskap bryr sig mer om hur de själva framstår än om verkligheten.

Låt 2016 å bli året då vi i stället för att sätta press på flyktingarna, sätter press på EU genom att hålla inne medlemsavgiften. Att vi i stället för att möta människor som kommer hit med ökad otrygghet, möter dem med stora investeringar i utbildning, välfärd och bostadsbyggande.
Vi kan bygga ett jämlikare, bättre och säkrare samhälle. Men då krävs mer fokus på att lösa faktiska problem och mindre på att skicka politiska signaler.

Läs hela artikeln i Expressen

Skriv en kommentar