Nyheter

Rapport från Vänsterdagarna i Malmö 11-13/9 2015, Lisa Rosengren/Tierp

Personligen fick jag mest behållning av seminariet ”En röd ekologisk omställning” – Presentation av slutrapport 2015 – Jonas Sjöstedt, Emma Wallrup, Jens Holm och Anna Hövenmark redogjorde på ett pedagogiskt sätt för ”Vänsterpartiets uppgift som klimatparti, vilket har de konkreta förslagen på reformer inom ramen för ett övergripande omställningsprogram som kan ta oss hela vägen”.

Fördelningspolitik och klimatpolitik hör ihop. Vi i V ska t ex i alla sammanhang, på alla nivåer, verka för :

 • Hitta en annan livsstil genom t.ex att avstå från en del bil- och flygresor
 • Bygga klimatsmart
 • Äta mindre kött
 • Få bort fossila bränslen – införa förnybar energi
 • Införa arbetstidsförkortning ur klimatsynpunkt
 • Cirkulär ekonomi = samäga, hyra ut, återanvända, redan vid tillverkning ha en plan för hur saker ska återvinnas. Förlänga garantitider. Ronneby och Eskilstuna har kommit lång inom detta område.

Jag håller nu på att läsa slutrapporten. Läs den! Rapporten ska stötas och blötas i alla partiföreningar. Hoppas att Distriktstyrelsen ordnar en hel- eller halvdag i seminarieform för hela länet. Den ska slutligen antas av kongressen 2016.

 

Livet på landet” med Håkan Svenneling – V:s landsbygdspolitiske talesperson samt ny ledamot i riksdagen. Anna Hövenmark och Brittis Benzler (båda partistyrelsen) var också med i panelen. Ett mycket intressant seminarium. Håkan sitter både i närings- och finansutskottet. ”Han kan därmed omfördela resurser.” Alla tre utgick i sin diskussion från V:s landsbygdspolitiska plattform 2013, som nu ”dammats av” och vidareutvecklas bl.a inom följande områden:

 • Utbyggnad av bredband. 3,5 miljarder EU-pengar finns att söka i Landsbygdsprogrammet (räcker i två år!)
 • Sprida statliga myndigheter ut i landet
 • Infrastruktur (Telia på väg att lägga ner fasta telenätet) – kollektivtrafik
 • Jordbruk – självförsörjning är viktigt
 • Kompetensförsörjning – låg utbildningsnivå på landsbygden. Folkhögskolor bör utveckla sin verksamhet, vilket genererar fler jobb.
 • Besöksnäring, småföretagande och gröna jobb
 • Kontanthantering – behålla bankkontor (norska banker är skyldiga hantera kontanter)
 • Service: apotek, lanthandlare
 • Nordiskt samarbete genom Nordiska rådet (Håkan med där). Ta bort gränshinder.

På förslag från Vänsterpartiet har en parlamentarisk Landsbygdskommitté bildats (alla partier med) med sikte på 2050. Delrapport kommer i mars 2016. Slutrapport 2017. Den 6/10 2015 kan vi ladda ner V:s landsbygdspolitiska motion från riksdagen.se.

 

När kommer ryssen?”Stig Henriksson, riksdags- ledamot samt ledamot i Försvarsutskottet samt Mia Sand – officer och skribent, utgjorde panelen.

Hotet från Ryssland är överdrivet. Ryssland bevakar sina egna gränser. Det är ett svagt, auktoritärt land. Under 2014 var det 14 kränkningar av svenskt luftrum. En var rysk. Det största hotet mot Sverige är klimathotet!

NATO-medlemskap? Glidande anpassningar pågår hela tiden genom ”Värdlandsavtalet”. Utredning om medlemskap? –”Vad ska utredas?” – ”Vad är det vi inte redan vet?” –”Sverige har levt i alliansfrihet i 200 år. Ska Putin bestämma den?” (retoriska frågor från Stig). Stödet för medlemskap i NATO ökar just nu bland befolkningen. T o m Wilhelm Agrell vill gå med i NATO.

Försvarspolitiken måste gå hand i hand med utrikespolitiken. Sveriges försvar är dåligt organiserat. Försvarsförmågan försämras när utbildning och övningar skärs ned. Vänsterpartiet är tydliga med att vilja satsa på civilförsvar. I dagsläget 22.000 personer med i Hemvärnet. Vill mobilisera ytterligare 50.000. (jfr Finland som mobiliserar 220.000 pers). i Sverige finns 38% kvinnor i försvaret.

Skogsbranden i Västmanland (2014) visar att en nationell samordning behövs. Kommunerna upprättar krisberedskapsplaner. Detta saknas på nationell nivå! Stig Henriksson lovar att skriva en motion till riksdagen i ärendet.

Hur förhåller sig V till vapenexport? – stoppa all export till diktaturer NU. Stopp för all vapenexport på sikt!

 

Lisa Rosengren, Strömsberg 15-09-17

 

Skriv en kommentar