Nyheter

Det behövs lagliga vägar att söka asyl

Idag saknas det nästan helt lagliga sätt för flyktingar att komma in i EU-länderna och söka asyl. Det gör att man inte kan få det skydd man behöver eller att man tvingas i händerna på flyktingsmugglare. Vänsterpartiet driver därför frågan om att inrätta lagliga vägar.

– Det är bra att regeringen driver på för att alla EU-länder ska ta sitt ansvar. Men om vi inte får med oss hela EU behöver Sverige och andra länder gå före. Så länge människor hindras från att söka asyl kommer vi att få se båtar som sjunker och människor som dör på vägen hit. Det måste bli möjligt att få visum på ambassader för att söka asyl, säger Jonas Sjöstedt.

Att Sverige och andra länder ska gå före med lagliga vägar är ett av de krav som Vänsterpartiet kommer att lyfta i de kommande partiledarsamtalen om migration.

Läs mer: Sjöstedts krav inför flyktingmötet (Aftonbladet)

Skriv en kommentar