Nyheter

De rika skapar samhällsproblem

Jonas lång bild

Jonas Sjöstedt pekar ut den alltmer ojämlika fördelningen mellan rika och fattiga som ett stort samhällsproblem, både globalt och i Sverige. Att 80 personer äger lika mycket som halva mänskligheten är ett problem för demokratin, försvårar klimatomställningen och förlamar utvecklingen.  

Ojämlikheten mellan rika och fattiga är enorm. Sverige tillhör inte de länder där ojämlikheten är allra störst men den får ändå stora konsekvenser även här, skriver Jonas Sjöstedt i Aftonbladet idag. Faktum är att vi är bland de OECD-länder där ojämlikheten ökar allra snabbast. Sverige har 147 miljardärer och de är i dag rikare än någonsin. 119 stycken av dem är män.
Avkastningen på att äga kapital är större än på arbete, visar bland andra den franske ekonomen Thomas Piketty. Det gör att de redan rika drar ifrån oss andra och klyftorna vidgas. Jonas Sjöstedt konstaterar att gruppen rika verkar obenägna att lösa de här problemen.
” Men vi andra kan göra det. Ett litet steg på vägen skulle tas med det förslag som Vänsterpartiet och regeringen förhandlade fram i höstas. De skulle innebära att den ekonomiska politiken för första gången på många år bidrar till att minska klassklyftorna”.

Jonas Sjöstedt lyfter också fram att förmögenheter, stora arv och dyra fastigheter bör beskattas. Att ekonomisk spekulation måste bli mindre lönsam än produktiva investeringar och arbete och att vi behöver resoluta åtgärder mot skatteflykt och skatteparadis.
”Den orättvisa fördelningen blir särskilt akut i en tid av klimatkris. De rika orsaker enorma utsläpp. En livsstil med mycket stora bostäder, många flygresor och hög materiell förbrukning är ohållbar ut klimatsynpunkt. SCA:s vd flyger privatjet på nöjesresor, samtidigt som det är de allra fattigaste som drabbas hårdast av klimatkrisens effekter.”

De rika lever väldigt isolerat från andra, medan forskningen visar att jämlika samhällen fungerar mycket bättre. Det gäller sådant som tilliten mellan främlingar, folkhälsa, utbildningsresultat och kriminalitet.
”Förutom att låga inkomster i sig är ett problem för den som drabbas får själva skillnaderna konsekvenser. Vi jämför oss med varandra – det är det som gör oss till sociala varelser. Vi mår bättre när vi kan möta varandra som likar ”, skriver Jonas Sjöstedt.

Läs hela artikeln.

Skriv en kommentar