Nyheter

Vänsterpartiet föreslår sänkta arvoden för riksdagsledamöter

Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet..

Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet..

 

– Vi representerar samtliga invånare i Sverige, och när våra villkor skiljer sig väldigt mycket från de villkor som de allra flesta lever under är det stor risk att vi inte längre kan företräda alla, säger Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet.

Höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och stora delar av befolkningen.
– Vi fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte våra villkor vara alltför annorlunda, säger Mia Sydow Mölleby.
Med röstsiffrorna 292-18 röstade riksdagen ner Vänsterpartiets förslag.

Se hela anförandet och läs motionen
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201KU6#/pos=164

Skriv en kommentar