Nyheter

Manifestation för bättre arbetsvillkor

Stefan Slottensjö, styrelseledamot i Byggnads Stockholm-Gotland och Ali Esbati diskuterar den politiska situationen.

Stefan Slottensjö, styrelseledamot i Byggnads Stockholm-Gotland och Ali Esbati diskuterar den politiska situationen.

Tisdagen den 9 december samlades fackligt aktiva byggnadsarbetare på Sergels torg i Stockholm för att kräva schysta arbetsvillkor. Tält och glögg fanns på plats och det fördes engagerade diskussioner. Många var oerhört besvikna på den politiska utvecklingen just nu. 

Christian Bengtzelius, ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland, ansåg att den viktigaste frågan just nu är att Arbetsmiljöverket får sina pengar.
– De fanns med i budgeten och nu är de borta, säger han.

Situationen på arbetsplatserna är allvarlig, menar han, riskerna för olyckor är stor, eftersom många underentreprenörer gör att det blir problem med samordningen och villkoren blir dessutom sämre ju längre ner i entreprenörskedjan man kommer.
– Arbetsmiljön måste tas på allvar. Folk ska inte behöva riskera livet på jobbet, säger Christian Bengtzelius.

– Sedan måste Lex Laval rivas upp, den lagen förhindrar att alla arbetstagare behandlas lika, vilket hotar solidariteten mellan alla arbetstagare. Men om Lavaldomen rivs upp nu är osäkert. Mycket av det som vi byggnadsarbetare tycker är viktigt kommer att avgöras i extravalet den 22 mars!

Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson var också med på mötet. Han ansåg att det var bra att de som står i fronten för kraven på bättre och säkrare arbetsvillkor också manifesterar det.

– Särskilt nu har det säkert blivit tydligt för många vad det innebär när SD röstade för en högerbudget. Det får betydelse i verkligheten för många på arbetsmarknaden. Många reformer och förbättringar kommer att utebli.
De viktigaste just nu är därför att mobilisera inför extravalet, anser Ali Esbati. Många av de frågor som Byggnads driver, och även Vänsterpartiet, kräver lagändringar och politiska beslut.
– Det gäller både mer pengar till Arbetsmiljöverket liksom möjligheten att riva upp Lex Laval.

– Facket arbetar redan hårt för att få in bättre villkor i kollektivavtal. Men en del saker kräver lagändringar. Och inte minst behövs det ändringar i lagar och regelverk för att det ska bli lättare att teckna kollektivavtal, till exempel med utländska underentreprenörer, och även att sedan kunna se till att avtalen följs. Det handlar om löner och rättigheter; ibland till och med om liv och död i praktiken, säger Ali Esbati.

Bengtzelius

Christian Bengtzelius, ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland.

 

Skriv en kommentar