Nyheter

Vänsterpartiets toppkandidater till Riksdag och landsting

Vi är nu stolta att presentera våra toppkandidater till riksdag och landsting med korta presentationer här på hemsidan. Riksdagskandidaterna väljs in för hela länet och landstingskandidaterna väljs in i tre olika områden – södra, norra och mellersta.

 

Emma Wallrup

Emma Wallrup

Emma Wallrup, 43 år, förstanamn på riksdagslistan

Jag sitter i Miljömålsberedningen och ers i partistyrelsen. Jag har uppdrag i kollektivtrafiknämnden och kommunfullmäktige och som ers. i kommunstyrelsen, Jag är utb. biolog och har ett företag där jag just nu skriver på en bok om växtekologi, hållbar utveckling och arbetar extra i äldrevården. Sedan 1juli sitter jag i riksdagen.

Jag arbetar för minskade klyftor och en mer rättvis fördelning av resurser mellan länder och inom länder. Jag har en stark drivkraft att se till att vi förbättrar den gemensamma välfärden. Vi måste ta bort vinsterna och öka resurserna till välfärden. Våra barn, gamla och sjuka har fått nog med nedskärningar!

Jag är också mycket engagerad i miljö och klimatfrågan. Det är den största utmaning vi någonsin haft. Vi måste därför agera kraftfullt och samtidigt gå rätt på kärnfrågan, problemet med det ekonomiska systemet. Jag tror också på mer demokratiarbete mellan valen. Det är tillsammans vi bäst ser till de verkliga behoven.

Läs mer på min blogg http://emmawallrup.v-blog.se

 

Jeanntte Escanilla

Jeanntte Escanilla

Jeannette Escanilla, 53 år, barnskötare politisk sekreterare, Uppsala, förstanamn på mellersta landstingslistan, andranamn på  riksdagslistan

Jag är mamma till 5 barn mellan 18 och 29 år. Bor i Stenhagen Uppsala. Kom  till Sverige efter kuppen i Chile när jag var 16 år, har studerat till barnskötare, undersköterska och också studerat kommunikation och media. Umgås gärna på min fritid med min familj, fotograferar och dansar gärna salsa. Brinner för förändring, rättvisa och solidaritet både i Sverige och internationellt. Är en glad och öppen person och älskar att lyssna  på människor. Jag har sedan 2005 jobbat som politisk sekreterare för  Vänsterpartiet i Uppsala kommun. 2009 arbetade jag också i Riksdagen som politisk sekreterare. Det behövs fler kvinnor i politiken, min vilja att förändra och mitt engagemang för ett Sverige för alla tror jag kan göra skillnad i dagens samhälle. Det får vara slut med orättvisor, rasism och girighet.

De politiska frågor som engagerar mig är: Jämställdhet och feminism, antirasism och kamp för mänskliga rättigheter. Internationella frågor kopplad till miljö och klimat ligger mig varmt om hjärtat. Skola vård och omsorg utan vinstintresse är nog  ändå de viktigaste frågorna i dagens Sverige.

Min erfarenhet av många olika politiska frågor gör att jag har många frågor jag vill driva. Internationellt är nog det viktigaste att Sverige ska erkänna Palestina som egen stat. Jag vill också se Sverige fritt från rasism. Gemenskap och Solidaritet är bärande grunder för ett jämlikt samhälle.

 

Elisabet Rosengren

Elisabet Rosengren

Elisabet Rosengren, 64 år, elevassistent, Tierp, förstanamn på norra landstingslistan

Jag är bosatt i Tierps kommun i natursköna Strömsbergs bruk. Jag har en bakgrund som biodlare (egen företagare) och vårdbiträde inom kommun och landsting. Arbetar nu som elevassistent sedan 20 år tillbaka i grundskolan och nu på gymnasiet i Tierp. Varit medlem i Vänsterpartiet i 40 år. Ordinarie ledamot i KF/Tierp i minst 20 år. Olika uppdrag inom Landstinget under samma tid. Engagerad i föreningslivet ffa i kulturföreningar hela mitt liv.

I vårt genuina Landstingsprogram finns avsnitt som intresserar mig speciellt: naturvård och kultur i vården. Dessa två områden är viktiga för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom primärvården. Om utrymme ges för nästa mandatperiod skulle vara intressant att prova olika projektformer som till exempel vårdhundar. Visat sig effektivt inom psykiatrin i Västerbottens läns landsting.

 

Neil Ormerod

Neil Ormerod

Neil Ormerod, 39 år, kursadministratör, Enköping, förstanamn på södra landstingslistan

I år firar jag och min familj tio år i Enköping, men jag föddes i England.Under mina första år i Sverige fick jag uppleva hur utsatt man är då man inte har säkra arbetsvillkor. Efter flera år påtimkontrakt fick jag fast tjänst på ett företag utan kollektivavtal. När jag, tillsammans med mina kollegor, började engagera ossfackligt blev alla uppsagda. Därför är större inflytande på jobbet en viktig fråga för mig. Landstinget ska vara en lyssnandearbetsgivare som tar till vara de anställdas åsikter. Sedan 2011 har jag jobbat som kursadministratör på läkarutbildningen vid Uppsala universitet.

Jag hör hur sjukvårdspersonalen sliter. Tyvärr blir de svikna av en politisk ledning som tar större hänsyn till krav på konkurrensutsättning än patienternas behov.Jag oroar mig för hur Alliansens konkurrenstänk hotar Enköpings lasarett. Vi bör satsa på lasarettet såväl som på primärvården i alla delar av Enköping och Håbo.Vården måste bli bättre på bemötande: Den välbeställde heteromannen blir lätt normgivande. Vi måste utmana normerna så att alla kan lita på vården. Vi behöver mer samarbete mellan vårdprofessionerna, samtidigt som kunskaper hos undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter osv bör uppvärderas.

 

Sören Bergqvist

Sören Bergqvist

Sören Bergqvist, Uppsala, 61 år, landstingsråd, andranamn på mellersta landstingslistan

Började jobba på Akademiska sjukhuset dec 1975 som extravak och hamnade inom psykiatrin och utbildade mig till skötare.

Har varit landstingsråd 12 år, varav de fyra första var roligast eftersom vi satt i majoritet då. Före det var jag kommunpolitiker i Uppsala i fjorton år, de sista åren bl a som ersättare i kommunstyrelsen och ordförande i Invandrarnämnden. Samtidigt fackligt aktiv inom Kommunal som huvudskyddsombud.

Idag 2:e vice ordförande i landstingets produktionsstyrelse och ledamot i landstingsstyrelsen. Akademiska sjukhuset ligger mig förstås varmt om hjärtat och sjukhuset behöver stöd, styrning och mer pengar. Idag går sjukhuset med mycket kraftigt underskott och alla besparingar har tärt hårt på personalen. Personalpolitiken har lyst med sin frånvaro under åtta år och behöver bli ett prioriterat område; för bättre arbetsmiljö, bättre scheman och bättre löner. Sätt stopp för privatiseringar och vårdvalssystem.

Vårdens pengar ska gå till vård – inte vinst.

 

Sofia B

Sofia Rogozinska

Sofia Rogozinska, 36 år, familjehemssekreterare, Uppsala, tredjenamn på mellersta landstingslistan

 

Åskar Andersson

Åskar Andersson

Åskar Andersson, 25 år, biståndshandläggare, Uppsala, fjärdenamn på mellersta landstingslistan

Jag är socionom och arbetar till vardags som biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatri. I mitt yrke ser jag dagligen hur nedskärningar och den dåliga ekonomin i landstinget, och framför allt psykiatrin, drabbar människor. Jag har sett hur samarbetet mellan kommunens och landstingets hjälpinsatser för sjuka många gånger fungerar dåligt och får till resultat att enskilda hamnar i kläm när de är som skörast. En bättre fungerande psykiatri i Uppsala är nödvändigt. Lika vård på lika villkor borde vara en självklarhet. En annan hjärtefråga är kollektivtrafiken, och jag blev nyligen invald som ersättare i Kollektivtrafiknämnden. En billigare och bättre kollektivtrafik i Uppsala är nödvändigt för miljöns och invånarnas skull. På min fritid tycker jag mycket om att plantera och påta i trädgården, samt är aktiv i fackförbundet Visions styrelse i Uppsala.

 

Maria Fregidou-Malama

Maria Fregidou-Malama

Maria Fregidou-Malama, 69 år, agronomie doktor, Uppsala, femtenamn på mellersta landstingslistan

Skriv en kommentar