Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE: Höjd skatt för mer vård – bättre löner och ordning i ekonomin

2014-05-21 PRESSMEDDELANDE

Höjd skatt för mer vård – bättre löner och
ordning i ekonomin

Toppnamnen på Vänsterpartiets landstingslistor från vänster: Sofia Burman, Elisabet Rosengren, Sören Bergqvist, Maria Fregidou Malama, Neil Omred, Jeannette Escanilla och Åskar Andersson. Foto: Edvin Hellsing

Toppnamnen på Vänsterpartiets landstingslistor från vänster: Sofia Burman, Elisabet Rosengren,
Sören Bergqvist, Maria Fregidou Malama, Neil Omred, Jeannette Escanilla och Åskar Andersson. Foto: Edvin Hellsing

Vänsterpartiet i landstinget lägger idag fram ett alternativt budgetförslag. En budget
som utgår från verkligheten och som finansierar nödvändiga reformer men som också
räddar landstinget ur en ekonomisk kris. Den borgerliga majoritetens noll-budget är
fullständigt orealistisk och riskerar att sätta landstinget i en ännu sämre ekonomisk
situation än idag. Den borgerliga politiken att privatisera så mycket som möjligt har
misslyckats och är kostnadsdrivande och har inte kortat vårdköerna. Det är dags att
sätta fokus på patienternas behov och inte på privata vårdgivares önskemål. Sluta
privatisera, satsa på vården och dess personal och låt inte skattepengar gå till
riskkapitalister i skatteparadis.

• Vänsterpartiet lägger 75 mkr extra för mer vård varav det mesta kommer att gå till
Akademiska sjukhuset. Akademiska får också behålla de 49 mkr som sjukhuset idag
betalar i intern ränta på tidigare underskott. Pengarna ska i första hand användas för
personalfrämjande insatser.
• Vänsterpartiet satsar totalt 50 mkr på lönesatsningar på kvinnodominerade
yrkesgrupper och för betald utbildning för specialistsjuksköterskor. Det är 20 mkr mer
än borgarna.
• Vänsterpartiet satsar på barn och unga genom att ta bort de skadliga besöksavgifterna,
genom att förlänga rätten till glasögonbidrag t o m grundskola och genom att höja
åldern för avgiftsfri tandvård.
• Vänsterpartiet sänker avgifterna för läkarbesök i primärvården och för
mammografiundersökningar och gynekologisk cellprovstagning.
• Vänsterpartiet vill återinföra stadskortet i Uppsala till priset av 500kr och studentkortet
i Uppsala till priset av 300kr. Även länskortet ska sänkas till 750kr.
• Vänsterpartiet ger full uppräkning till verksamheterna, kompenserar för orealistiska
intäkter och skapar ekonomiskt utrymme för att påbörja återställandet av borgarnas
underskott och för avsättningar till pensioner och eget kapital.
• Vänsterpartiet finansierar budgetförslaget med 40 öre högre landstingsskatt.

– Det går inte att spara sig ur krisen. Vården, och inte minst Akademiska sjukhuset,
behöver mer resurser, mer personal och bättre arbetsförhållanden, säger Sören
Bergqvist som är Vänsterpartiets landstingsråd.
– Vi visar återigen på en alternativ väg som utgår från patienternas behov, inte privata
vårdgivares önskemål, säger Jeannette Escanilla som är distriktsordförande och
första namn på mellersta landstingslistan.
– Vi måste också skapa ekonomisk stabilitet i landstinget. Borgarna har försatt oss i en
svår ekonomisk kris. Vi lägger en budget som är fullt finansierad, fortsätter Sören
Bergqvist.
– Vi måste också skapa rimliga arbetsförhållanden för personalen och satsa på lönerna
för främst de kvinnodominerade yrkesgrupperna. Personalförsörjningen kommer att
vara en av de främsta utmaningarna framöver, säger Jeannette Escanilla.
– Landstinget behöver nya resurser. En ny regering och utökade statsbidrag kommer
att förbättra situationen men ändå inte att räcka till. Vi är övertygade om att länets
innevånare vill ha mer och bättre vård och är beredda att betala mer skatt för det,
avslutar Sören Bergqvist och Jeannette Escanilla

För mer information kontakta:
Sören Bergqvist, mobil: 070-3587578, e-post: [email protected]
Jeannette Escanilla, mobil: 070-9327210, e-post: [email protected]
Ove Heimfors, pol.sekr, tel.arb: 018-6116022, e-post: [email protected]

 

 

Skriv en kommentar