Nyheter

Korta reflektioner på borgarnas budgetförslag för landstinget

Det är en noll-budget som inte är realistisk. Förslaget bygger på att Akademiska sjukhuset minskar sitt underskott från dagens ca 300 miljoner till 178 miljoner kronor vilket kommer att vara mycket svårt. Förslaget räknar med full utdelning på kö-miljardern nästa år, 35 miljoner kronor. Landstinget fick noll kronor 2012 och endast 2,9 miljoner 2013. För att klara noll-resultatet har uppräkningen gjorts med 2,6 procent men borde ha varit 2,8 procent enligt LPIK, lönejusterat landstingsprisindex, vilket innebär ca 18 miljoner mindre till verksamheterna.

Det beskrivs som en satsning på hälso- och sjukvården med 185 miljoner kronor. I själva verket är det pengar för att täcka underskotten för Akademiska sjukhusets och Enköpings lasarettet, 178 resp 7 miljoner. I själva verket är det en minskning av resurserna till hälso- och sjukvården då man minskar anslaget till hälso- och sjukvården med 60 miljoner.

30 miljoner kronor läggs på så kallad lönesatsning. Det är en framtvingad åtgärd som föranleds av Akademiska sjukhusets lönesatsningar på sjuksköterskor som får konsekvenser för hela landstinget. Lönehöjningarna behövs men Erik Weiman (M) har tidigare menat att politiken ska inte ge sig in i lönediskussioner utan det ska skötas av ”verksamheterna”.

I förslaget ingår också att 30 miljoner kronor plockas bort från kollektivtrafiken, pengar som skulle kunna användas för lägre taxor eller rent av ett återinförande av stadskortet i Uppsala.

Slutligen finns inga pengar för att påbörja den lagstadgade återställningen av årets förväntade underskott för landstinget, beräknat till ca 141 miljoner som ska återställas inom tre år. Inga pengar finns heller för avsättning till kommande pensionsåtaganden eller investeringar. Detta skjuter bara problemen framåt i tiden samtidigt som landstingets egna kapital fortsätter att minska.

Sören Bergqvist (V), landstingsråd
070-3587578
[email protected]

Skriv en kommentar