Pressmeddelande

Återbetalade pengar från AFA Försäkring tillhör de anställda!

PRESSMEDDELANDE
2013-11-12

Försämrade sjukskrivningsregler har gjort att kollektivavtalsförsäkringarna
genom AFA Försäkring går med kraftiga överskott. Det är genom att
anställda, bl a inom landstinget, inte längre får vara långsjukskrivna och
få sjukpenning eller sjukersättning, som kommuner och landsting nu får
stora återbetalningar från AFA Försäkring. Förra året fick landstinget
tillbaka 119 miljoner kronor och för i år är återbetalningen 129 miljoner
kronor och därmed möjliggjort ett plusresultat.

”Vänsterpartiet kräver nu att dessa pengar, minst en tredjedel för i år,
ska återgå till personalen”, säger Vänsterpartiets landstingsråd Sören
Bergqvist. ”Varför ska arbetsgivaren ensidigt förfoga över
återbetalningarna från AFA Försäkring?”

Vänsterpartiet föreslår att pengarna används för olika insatser för att
stärka arbetsmiljön eller till friskvårdsinsatser för att minska
sjukskrivningarna. Pengarna kan också användas för utbildningar eller andra
utvecklingsinsatser för att höja kompetensen och för att förbättra
rekryteringsläget. Insatserna ska bygga på överenskommelser med de fackliga
organisationerna.

För mer information kontakta

Sören Bergqvist, landstingsråd
Mobil 070-3587578
[email protected]


Skriv en kommentar