Nyheter

14 november: Manifestation mot privatisering av högskolor och universitet

Den 14 november kl. 17.00 samlas vi utanför gamla universitetshuset i Uppsala för att protestera mot regeringens förslag om att öppna för privatisering av högskolor och universitet. Vi vill inte se en privatisering av den högre utbildningen. Vi vill heller inte att resurser ska läggas på att vidare utreda frågan. Vårt universitet är inte till salu!

Talare:
Irene Molina, professor i kulturgeografi (UU)
Fredrik Pettersson, ordförande Uppsala studentkår
Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia (UU)
Yukakao Kawanaka, doktorand i religionspsykologi (UU)
Helin Ibrahim Osman, lärarstudent (UU)

Facklor kommer att delas ut på plats i mån av tillgång, men ta gärna med egna.

Facebook: https://www.facebook.com/events/240238892798232/
Samma dag som manifestationen i Uppsala kommer det även hållas en i Lund https://www.facebook.com/events/310247532448681/?fref=ts och en demonstration i Stockholm https://www.facebook.com/events/173834969477551/.

 

Bakgrund:

Sedan i juni har ett lagförslag legat på remiss om att universitet och högskolor i Sverige ska kunna drivas i privat stiftelseform och att de dessutom ska ha rätt att starta och driva aktiebolag. Lagen planerades träda i kraft redan 1 juli 2014. Efter omfattande kritik har regeringen backat och avser nu att utreda frågan ytterligare, för att lägga fram ett omarbetat förslag om ett halvår till ett år. (Länk till lagförslaget: http://www.regeringen.se/sb/d/16839/a/220016)

Förslaget att öppna för privatisering riskerar att underminera studentinflytandet och öka toppstyrningen av universiteten. Utbildningens oberoende är hotat då anslag till forskning och utbildning i allt högre grad kommer att styras av vinstintressen. Utbildningar som anses mindre lönsamma kommer att nedprioriteras, liksom forskning som inte har direkt kommersiell tillämpning. I ett längre perspektiv finns det en betydande risk för ett införande av studieavgifter, vilket kommer att kraftigt förvärra den redan omfattande snedrekryteringen till högskolorna.

Nu när regeringen tillfälligt backat i frågan finns desto större anledning till att visa att vi inte accepterar en privatisering av våra högskolor universitet. Vi vill heller inte att resurser ska läggas på att vidare utreda frågan. Vårt universitet är inte till salu!

Arr: Aktion mot privatisering av högskolor och universitet
https://www.facebook.com/events/532651073479777/

Skriv en kommentar