Uncategorized

S, V och MP vill ha städning för bättre vårdmiljö

Den 21 december lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in en
motion till landstingsfullmäktige i Uppsala län om att förbättra städningen
på våra sjukhus för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Partierna menar att hygienkrav och –rutiner måste ständigt hållas aktuella
och bli bättre för att minska infektioner. Städningen av vårdsalar,
operationssalar och andra vårdmiljöer måste fungera och finnas till hands
när det behövs.

– Arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner är av nödvändighet
starkt prioriterat. Städningen av vårdsalar, operationssalar och
andra vårdmiljöer är en viktig del i det arbetet, menar Vivianne
Macdisi, landstingsråd för Socialdemokraterna

Nuvarande avtal om städtjänster löper till 30 april 2014 men
upphandlingsarbetet ska påbörjas under 2012. S, V och MP tycker att
städning i viktiga vårdmiljöer ska bedrivas i egen regi.

– Under åren har oroväckande avslöjanden gjorts där städningen inte
fungerat. Även om det förhoppningsvis skett förbättringar, visar
dessa händelser med tydlighet att det hade varit mycket lättare att
förbättra hygienen med en integrerad städverksamhet i egen regi,
säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet

– En av fördelarna med egen regi är att städpersonalen och
vårdpersonalen kan arbeta integrerat, där städningen blir en mycket
viktig del av helheten kring patienten. Städpersonalen kan med sin
kunskap bidra till förbättrade hygienrutiner, säger Johan Edstav,
landstingsråd för Miljöpartiet

– Vi sätter på det här sättet patientens bästa i främsta rummet, och
hoppas att vi får gehör för vår motion av landstingsfullmäktige,
avslutar Börje Wennberg, landstingsråd för Socialdemokraterna

FÖR VIDARE INFORMATION:
Börje Wennberg, landstingsråd (S), 070-634 82 14
Johan Edstav, landstingsråd (MP), 070-611 00 77
Sören Bergqvist, landstingsråd (V), 070-358 75 78
Vivianne Macdisi, landstingsråd (S), 070-890 81 55
Robert Damberg, politisk sekreterare (MP), 070-275 52 25

111221_Motion S-V-MP städning i vårdmiljö

 

Skriv en kommentar