Uncategorized

Ja till mer vård – Nej till höjda taxor och avgifter!

Låt behoven styra – inte vårdbolagen!
Vänsterpartiet i landstinget presenterar här sitt förslag till
Landstingsplan och budget 2012-2014, inför Landstingsstyrelsen 31 oktober och

Vänsterpartiet lägger skuggbudget i landstinget.

Landstingsfullmäktige 21-22 november

Hela vårt budgetalternativ finns i bifogad fil nedan – här i korthet våra
förslag:

• Vänsterpartiet vill slopa vårdavgifterna för barn och ungdomar.
• Vänsterpartiet säger nej till höjda patientavgifter.
• Vänsterpartiet säger nej till höjda taxor inom kollektivtrafiken.
• Vänsterpartiet avsätter 65 miljoner kronor  till mer specialistsjukvård för att klara vårdgarantin.
• Vänsterpartiet gör ingen uppräkning på ersättningen för vårdcentralsuppdrag.
• Vänsterpartiet utgår från att den landstingsdrivna primärvården får använda överskott av det uteblivna      avkastningskravet för utveckling och förnyelse.
• Vänsterpartiet vill att 2012 ska bli utgångspunkt för en långtidsbudget och ny målsättning för fortsatt avsättning till det egna kapitalet.
• Vänsterpartiet anser att skatten måste höjas till 2013 om inte statsbidragen eller skatteintäkterna ökar.

 

V_budget2012_landstinget

 

Skriv en kommentar