Uncategorized

Vänsterpartiets alternativ till ”Preliminär plan och budget för 2012-14” i landstinget

Vi är starkt kritiska till den pågående privatiseringen av allt fler delar inom vården. Detta gynnar inte patienterna, inte heller skattebetalarna:
Tillgängligheten inom primärvården har inte ökat, innehållet och kvaliteten i vården har inte förbättrats.
Skattepengar för vård går nu till vinster i riskkapitalbolag, ofta placerade i skatteparadis.

– I vårt alternativa budgetförslag lyfter vi fram nödvändigheten av att förebygga ohälsa och satsa på första linjens sjukvård (primärvård, närvård )
– Som särskilt viktiga områden att förstärka ser vi barn- och ungdomars hälsa och att motverka den psykiska ohälsan.

– Kollektivtrafiken måste öka, fler tågstopp behövs och taxorna ska hållas låga

– Vi föreslår 30 miljoner ytterligare till landstingets vårdcentraler för nästa år samt att alla vårdavgifter för barn- och ungdomar tas bort

Hela förslaget som PDF, klicka på länken nedan:

V_ 20110530

Skriv en kommentar