Uncategorized

Direktbuss mellan Resecentrum och Akademiska!

Vänsterpartiet i landstinget har nu  lämnat in en motion till landstingsfullmäktige  om bättre kollektivtrafik till sjukhusområdet. I motionen påtalas behovet av en bra förbindelse till sjukhuset som också kör inom sjukhusområdet och släpper av folk på rätt ställen. En kollektivtrafiklinje som har täta turer från resecentrum skulle leda till minskad biltrafik och därmed minska behovet av parkeringsplatser. Läs hela motionen i länken nedan:

Matarbussmotion V maj2011

Skriv en kommentar