Arrangemang

Till minnet av Fadime Sahindal

Del 3: KVÄLLSSEMINARIUM – POLITIKERUTFRÅGNING
Fadime hedras med en plats i Uppsala, hedersrelaterad brott i ett EU perspektiv med
gäster från EU länder. Vad gör Uppsala kommun? Gäster från alliansen och
rödgröna partier.

Tid: 18.30 – 21.00
Plats: Lokal Drabanten. adress: Bangårdsgatan 13 bottenplan
http://www.iogt.se/Vara-Gardar/Vara-Gardar-Uppsala/Uppsala-Drabanten/

Tema: ”Hedersrelaterad våld” Vad har hänt sedan Fadime hedersmördades?
Hur ska man komma åt hederskulturen? Vad gör man idag oh Hur arbetar vi vidare
med problemet. Hur hedrar Uppsala kommun Fadime?

Deltagare: Representanter från Europa, GAPF och representanter från de politiska
partierna i Uppsala kommun.

Inledning – kl. 18.30

GAPF – Sara Mohammad

Seminarium del 1– kl. 18.45
GAPF inleder med en presentation om gäster och frågor:

Gäster från Europa samtalar om den problematik som finns överallt. Den
”hedersrelaterad våldet”. GAPF fungerar som moderator.

Paus 15 min

Seminarium del 2 Politiker utfrågning  Kl. 19.00

19.00 – 21.00 Utfrågning av Uppsalas Politiker ”Vad gör partierna och hur
jobbar man med frågan både kort och långsiktigt”

I panelen:

Socialdemokraterna (S): Eva Christiernin, gruppledare i nämnden för vuxna med
funktionshinder (VFN).

Vänsterpartiet (V): Ilona Szatmari Waldau/kommunalråd
Miljöpartiet (MP): Malena Ranch, andra vice ordförande i nämnden för vuxna med
funktionshinder (VFN) samt ledamot i kommunfullmäktige.
Folkpartiet (FP): Mohamad Hassan, kommunalråd
Kristdemokraterna (KD):
Centerpartiet (C):

Skriv en kommentar