Uncategorized

Mera vård nära dig

De rödgröna landstingstingstopparna tillsammans.

En rättvis och tillgänglig vård nära dig

Vården ska vara rättvis och fördelas solidariskt efter behov. Vi kommer aldrig
att tillåta gräddfiler i vården. Sjukvårdens många delar måste bli bättre på
att samarbeta kring patienten. En uppstyckning och privatisering av delar av
Akademiska sjukhuset är inte en väg vi vill gå. Akutsjukvården har under senare
tid utsatts för kraftiga prövningar.
vi lovar därför att:


kraftfullt förbättra akutsjukvården

utöka tillgängligheten och korta köerna samt utöka möjligheterna för

hembesök för äldre och barn
stoppa nedskärningarna på landstingets vårdcentraler

bilda ett bröstcentrum inom Akademiska sjukhuset och därmed återta

mammografi
verksamheten i egen regi
utveckla Lasarettet i Enköping med en tillgänglig akutsjukvård dygnet runt

för oss rödgröna partier går alltid kvaliteten i välfärden före skattesänkningar.
vården måste hålla samman och patientens behov sättas i centrum. Det finns
ingen genväg till en vård i toppklass – det krävs välutbildad vårdpersonal,
en fungerande ledning, en god infrastruktur av sjukhus och vård centraler och
inte minst framgångsrik medicinsk forskning. vi vill stoppa fokuseringen på
personalnedskärningar och istället starta en utveckling mot framtidens vård.

Länkar till dokument:

Valbroschyren

Gemensam valplattform i landstinget

Skriv en kommentar