Uncategorized

Rödgrönt Budgetförslag – Ny färdriktning för vården

De rödgröna i landstinget har nu presenterat en gemensam alternativ plan
och budget för 2011-2013. Förslaget står i skarp kontrast mot det
borgerliga förslaget som inte innehåller några nysatsningar och vars
främsta syfte är att göra landstinget till marknadsplats för vårdföretagen.

För 2011 bedömer vi att det finns ett reformutrymme på cirka 100 miljoner
kr. Vi vill bland annat satsa på primärvården och ge Akademiska sjukhuset
rimligare ekonomiska förutsättningar.

Här hittar du länkar till dokumenten:

PPB 2011 rodgron (Den gemensamma budgeten)

LSmaj10 yrkande tåg (Yrkande om att landstinget beställer ytterligare två tågturer Uppsala – Sala)

LSmaj10 yrkande ers AS (Yrkande om åtgärder med anledning av Akademiska sjukhusets ekonomiska situation. )

Björn Wennberg S, Johan Edstav MP och Sören Bergqvist V. Foto, Jonas Åsenius.

Skriv en kommentar