Uncategorized

Appellmöte Celsiustorget 22 maj om Al Nakba

Palestinska Solidaritetsföreningen inbjuder till appellmöte lördagen 22 maj på Celcius Torget, Uppsala mellan 13-14.30.

I år är det 60 år sedan mer än 750 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 400 palestinska byar jämnades med marken av den israeliska armén och staten Israel utropades. Ännu idag lever miljoner palestinier som flyktingar runt om i världen. Al Nakba, den stora Katastrofen, var inte en enskild händelse, utan är en pågående verklighet där det palestinska folket lider svårt som flyktingar i lägren i Mellanöstern och under israelisk militärockupation.
Vi  uppmanar Sveriges regering och det internationella samfundet att aktivt arbeta för att ockupationen upphör och att Israel följer FN:s resolutioner och internationell lag, samt för att en palestinsk stat snarast upprättas enligt 1967 års gränser, det vill säga på Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem.

Skriv en kommentar