Uncategorized

Mulligt forum hela dagen

Imorgon lördag 17 april presenteras ett fullmatat program i Uppsala på Västmanland-Dalarnas nation.

Rödgrönt akademiskt forum har som ambition att presentera vetenskapsproduktion som är av intresse framförallt för arbetar- och miljörörelsen – och samtidigt erbjuda tillfällen för rörelseanknutna att diskutera forskningsresultatens betydelse för det politiska arbetet, strategierna och visionerna.

Se programmet här:

http://www.rodgrontforum.se/

Skriv en kommentar