Okategoriserade

Stöd Ship to Gaza

Vid torgmöte på Stora torget i Uppsala idag sa jag bl a:

Vi är samlade idag för att hedra offren för Israels anfallskrig mot Gaza för ett år sedan, för att uttrycka vår solidaritet med det palestinska folket, för att protestera mot Israels krigspolitik och för att kräva att Sverige, EU och det internationella samfundet vidtar åtgärder så att Israel måste inleda förhandlingar för en rättvis fred mellan Palestina och Israel. Vi är samlade för att uttrycka vårt stöd för Ship to Gaza och för att uppmana Uppsalaborna att stödja detta humanitära projekt för stöd till den lidande befolkningen i det inspärrade Gaza.

Den 27 december 2008 inledde Israel urskillningslösa beskjutningar av Gazaremsan. Israels anfallskrig under de kommande 22 dagar skulle få katastrofala följder för Gazas 1,5 miljoner invånare och skapa en humanitär katastrof. Mellan 300 och 400 barn, och flera hundra vuxna som inte deltog i striderna, fanns med bland de drygt 1 400 palestinier som dödades av de israeliska styrkorna. Åtskilliga tusen civila skadades och över 100 000 palestinier blev hemlösa. Hela områden på Gaza-remsan lades i spillror när 20 000 byggnader träffades av granater. På den israeliska sidan dog 13 människor, tio var soldater i strid och tre av dem var civila som dog till följd av raketattacker från palestinska grupper från Gaza.

Under Gaza kriget dog alltså ca 100 gånger fler palestinier än israeler. Ja det är nog en ganska bra siffra för att beskriva både hur mycket värre palestinierna drabbas och hur man ska se på skuldbördan för konflikten – Israel och dess allierade har hundra gånger större ansvar för situationen än palestinierna.

Efter kriget tillsattes en internationell oberoende undersökningskommission, ledd av den sydafrikanske domaren och forne krigsbrottsåklagaren Richard Goldstone.

I den 600 sidor långa rapporten bedömdes både Israel och Hamas ha gjort sig skyldiga till krigsbrott, men det är framför allt Israel som får utstå svidande kritik när kommissionen gör bedömningen att ockupationsmakten använde oproportionerligt mycket våld under kriget och att man inte vidtog tillräckliga åtgärder för att undvika civila dödsoffer.

Vänsterpartiet anser att Goldstone-rapporten ska överlämnas till den internationella krigsförbrytardomstolen i Haag så att de skyldiga för krigsförbrytelser under Israels anfallskrig mot Gaza-remsan kan ställas inför rätta.

Förutom allt mänskligt lidande i form av död och skador ledde Israels militära angrepp mot Gazaremsan till fysiska skador på infrastruktur och byggnader för åtskilliga miljarder kronor. Det kommer att ta decennier innan Gaza återhämtar sig från den kris som två veckors israelisk attack skapade. Det är hög tid att Israel ekonomiskt ställs till svars för den förstörelse som man gång på gång åsamkar Palestina.

I Gaza lever befolkningen fortfarande med följderna av att Israel bombade sönder vatteninfrastrukturen. Idag är därför 90–95 procent av det tillgängliga vattnet på Gazaremsan otjänligt och Israel tillåter inte att utrustning förs in för att förbättra situationen.

Tillgången och fördelningen av vatten är en av de centrala frågorna i konflikten. Amnesty International har i en rapport visat att de drygt 450 000 illegala bosättarna på Västbanken konsumerar mer vatten än de 2,3 miljoner palestinierna i området. Medan en palestinier i genomsnitt har tillgång till knappt 70 liter vatten per dag så konsumerar israeler i genomsnitt mer än 300 liter. Israels vattenpolitik har därigenom blivit ett medel att stärka ockupation av Västbanken och Gaza samt utbyggnaden av bosättningarna.

EU:s linje att terrorstämpla Hamas och inte föra samtal med alla parter är orimlig. Tvärtom kommer fortsatta förhandlingar vara meningslösa så länge det palestinska folkets demokratiskt valda representanter inte tillåts sitta med vid förhandlingsbordet.

Sverige bör återuppta kontakterna med Hamas och med kraft verka inom EU och FN för att Hamas inkluderas i fortsatta förhandlingar.

Att Europeiska unionen år efter år ”betonar vikten av att gränserna till Gaza öppnas”, ändrar tyvärr inte situationen för palestinierna. Inte så länge Israel fortsätter ignorera EU:s kritik och EU aktivt fortsätter att inte sätta tyngd bakom sitt budskap. Israels kollektiva bestraffning av Gazas befolkning fortskrider som vanligt, i strid med folkrätten.

Det skulle dock vara möjligt för Sverige och EU att sätta en betydligt större press på Israel. Om en fredlig utveckling ska vara möjlig att uppnå i regionen måste även EU använda sig av alla tillbuds stående medel, inklusive ekonomiska sanktioner, för att förmå ockupationsmakten Israel att respektera folkrätten.

Vi har i dagarna kunnat läsa också hur Egypten stoppar hjälpsändningar till Gaza. Egyptens agerande måste kritiseras även om det är Israel som är huvudansvarig för situationen för lokalbefolkningen i Gaza.

Det palestinska folket situation båda i Västbanken och på Gaza är helt oacceptabel och en skamfläck för det internationella samfundet. Vi måste fortsätta att kräva av Sveriges regering, av EU, av USA, av FN att

Blockaden av Gaza hävs

Att muren rivs

Att nya bosättningar på ockuperad palestinsk mark stoppas

Att befintliga bosättningar på palestinsk mark återlämnas till Palestina

Att Östra Jerusalem ska kunna bli huvudstad i ett självständigt Palestina

Att de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sina hem erkänns

Stöd Ship to Gaza!

Leve Palestina!

Skriv en kommentar