Okategoriserade

Inga förbättringar – bara mer marknad

Landstingets opposition har granskat borgarnas mandattid. Sören Bergqvist säger:
– När vi granskat tre år av borgerligt styre i landstinget kan vi konstatera
att de totalt misslyckats. De klarar inte ens att uppfylla sina egna
vallöften, ännu mindre att leda och styra en så stor och offentlig
verksamhet som ett landsting. Alla besparing som hittills beslutats om är
till för att lappa och laga efter borgerlig misskötsel. Därmed står vi
dåligt rustade för effekterna av finanskrisen och får en försämrad hälso-
och sjukvård.

Ett år kvar till valet
I september 2005 presenterade vi, då i majoritet, en sammanställning över vad vi
hade uppnått under de tre år som gått av den dåvarande mandatperioden. Vi
granskade då de beslut som hade fattats, och jämförde våra resultat med de
ambitioner och mål som vi hade ställt upp i ett gemensamt program vid
mandatperiodens början.
 
Vid valet 2006 förlorade vi majoriteten. De borgerliga partierna vann valet och
började genomföra sin politik. Den rapport vi nu presenterar bygger på hur
landstinget har styrts under de tre senaste åren med borgerlig majoritet. Har de
lyckats leva upp till sina vallöften och sina tre övergripande ledord; -Tillgänglighet, –
Kvalitet, -Kostnadseffektivitet? Efter tre år kan vi konstatera att de inte lyckats
åstadkomma några förbättringar, snarare sämre resultat, ökad oro och bristande
förtroende. Tillgängligheten har inte ökat med undantag av telefontillgängligheten.
Väntetider för undersökning och behandling har inte minskat, snarare ökat under
denna period.
Det finns inga tecken på att vårdkvaliteten ökat, varken vad gäller patientbemötande
eller bättre hälsa. Snarare finns oroande tecken på att tidiga insatser och det
hälsofrämjande arbetet kommer i kläm i omstruktureringar och en sämre ekonomi.
Kostnadseffektiviteten har inte ökat. Kostnadsökningstakten är fortfarande hög,
ekonomin är inte i balans och åtgärderna otillräckliga.
 
Med ett år till landstingsvalet 2010 är alternativen mycket tydliga inom
sjukvårdspolitiken. Även detta val kommer att stå mellan en behovsstyrd, solidarisk
sjukvård eller en högerledd marknadsorientering av sjukvården. Valet kommer att stå
mellan en hälso- och sjukvård som satsar på förebyggande insatser och en högerledd
sjukvård som ser hälsan som en privatsak. Valet kommer att stå mellan ett rödgrönt
samarbete som tror på kompetensen och kunnandet hos landstingets medarbetare
och ett borgerligt alternativ där privatisering av sjukvården är ett självändamål.  
 
 
 
 
Börje Wennberg, Socialdemokraterna Sören Bergqvist, Vänsterpartiet
 
 
 
Marlene Burwick, Socialdemokraterna Johan Edstav, Miljöpartiet 

Läs själv hela rapporten här, klicka på länken:

Ett år kvar till valet.

Skriv en kommentar