Okategoriserade

Vi har alternativen, och viljan!

Under innevarande mandatperiod har den politiska ärendehanteringen drastiskt
förändrats.
Idag sker inga politiska inspel eller politiska samtal förrän färdiga förslag presenteras. Idag sker ingen gemensam kunskapsuppbyggnad vilket skapar en ökad differens mellan majoritet och opposition.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar gång på gång alternativa sätt att ta fram ärenden. Samtidigt presenterar vi gång på gång egna förslag i sakfrågor.

Det är tydligt att vi inom oppositionen långt mer än majoriteten, tror på utvecklingskraften inom de egna verksamheterna genom dialog och delaktighet. Framför allt är det tydligt att vi inom
oppositionen förstår att hälsan är ojämlikt fördelad och att resurser därför måste
fördelas utifrån de faktiska behoven. Behovet av att bryta den pågående omvand-
lingen till en marknadsanpassad hälso- och sjukvård blir allt starkare och det ansvaret
är vi i oppositionen beredda på att axla. Vi presenterar i vårt förslag till preliminär
plan och budget för 2010 våra huvudalternativ för en utveckling som gynnar
patienterna, som garanterar en jämlik vård i hela länet och som utvecklar det
förebyggande arbetet. 

Läs hela vårt dokumnent här via länken.

Läs om hälso- och sjukvården på Vänstervård –
http://vanstervard.blogspot.com

Läs om det rödgröna laget i landstinget på De Rödgröna i Vita huset –
http://rodgrona.blogspot.com

Skriv en kommentar