Okategoriserade

Halvera momsen på frukt och grönt

Mikael Gustafsson som hälsade på i valstugan på Stora torget i Uppsala har lagt ett radikalt förslag för klmatsmartare mat. Dagens köttproduktion medför många transporter och medför ett stort ekologiskt ”fotavtryck” för världen i väst.
Han vill lyfta en mindre köttkonsumtion som ett mål för EU.

Vänsterpartiets kandidat till EU-parlamentet Mikael Gustafsson presenterade idag fyra förslag för att stimulera konsumtionen av klimatsmart mat:

1. Inför nytt mål för EU: 25 % mindre konsumtion av kött

2. Halvera momsen på frukt och grönt

3. Inför en vegetarisk dag i veckan

4. Ge mer stöd till ekologisk mat

1. Inför ett nytt mål för EU: 25 % minskad konsumtion av kött

Köttkonsumtionens påverkan på klimatet är ett bortglömt område inom EU. Det finns mål för energieffektivisering och för transporter men inte för livsmedelssektorn. Vi vill att konsumtionen av kött ska minska i EU med 25 % till 2020. Sverige ska vara drivande för att ett sådant mål införs på EU-nivå.

2. Halvera momsen på frukt och grönt

Idag är momsen på livsmedel 12 %. Vi vill sänka momsen till 6 %, dvs. halvera den. Det skulle innebära att frukt och grönt har samma momssats som böcker och tidningar (bokmomsen), biblioteks- och museiverksamhet samt inrikes persontransporter, t.ex. tåg-, flyg, buss- och taxitransporter av människor.

3. Inför en vegetarisk dag i veckan

Vi vill att Sveriges kommuner ska liksom belgiska staden Gent införa en vegetarisk en dag i veckan. Skolor och anställda i kommuner t ex politiker och tjänstemän ska vara först ut att införa en vegetarisk dag i veckan. Vi vill att Sverige inom EU ska vara drivande för att fler länder ska uppmuntras att göra detta.

4. Ge mer stöd till ekologisk mat

Idag används hela 40 procent av EU:s budget för stöd till jordbruket. Vinnare är EU:s storbönder, förlorare är småbönder i tredje världen. Vi vill att jordbrukspolitiken ska styras nationellt och att ekologisk produktion ska gynnas.

Så länge som jordbrukspolitiken är gemensam för EU vill vi att en större del av jordbruksstödet ska gå till stöd till produktion och certifiering av ekologisk matproduktion. I takt med att det ekologiska sortimentet växer kommer priset på eko-mat att sjunka i förhållande till den konventionellt producerade maten.

Skriv en kommentar