Okategoriserade

Dags att stänga kasinot!

I början på veckan deltog jag på ett möte som den vänstersocialistiska gruppen i Nordiska Rådet anordnade om den internationella finanskrisen i Köpenhamn. Utöver representanter från vänsterpartierna i de nordiska parlamenten (dvs Vänsterförbundet – Finland, Socialistisk Folkeparti – Danmark, Enhetslistan – Danmark, Socialistisk Venstre – Norge, Vänsterpartiet de gröna -Island) deltog även samhällsdebattörer från de nordiska länderna samt Storbrittanien och Tyskland (och Norges ambassadör i Danmark).

Vi hälsades välkomna med ett citat från Marx som 1867 uttalade att kapitalismen leder till kreditförluster vilket i sin tur medför förstatligandet av bankerna och kommunismens införande.

Efter detta hisnande historiska perspektiv tog vi del av spännande inledningar under de två huvudrubrikerna Krisens orsaker respektive Vänsterns svar.

Utrymmet här medger inget utförligt referat men det fanns en bred samsyn att det internationella finanssystemet måste ändras grundligt. Den tyske redaktören för Sozialismus Richard Detje uttryckte det bra "Shut down the casino" medan den norske statssekreteraren vid finansdepartemenet Roger Schervja uttryckte det lite mer försiktigt " effektiv reglering av finanssystemen".

Förstatligande/statligt ägande av finansinstituten var ett återkommande tema. Men åsikterna gick isär t ex hur Vänster bör agera inom EU. Från Socialistiskt Folkeparti lämnades ett antal förslag om t ex gemensamma minimiregler för kapitalbeskattning, reglering av kapitalets rörlighet inom och utom EU etc. Den norske statssekreteraren informerade om norska krav på information om vissa värdepapper vilket lett till kraftig begränsning med handeln av dessa mer spekulativa papper.

På en fråga om Socialistisk Venstres krav i Norge innebär krav som går utöver det kapitalistiska systemet svarade den realpolitiske norske statssekreteraren att det var en svår fråga och att han överlåter åt andra att bedöma om det bara blir en mänskligare kapitalism eller något annat.

Jag menar att Vänsterpartiet – bl a genom sina nordiska kontakter – måste utveckla och precisera hur vi vill stänga den kaptalistiska spekulationsekonomins kasino.

Skriv en kommentar