Okategoriserade

Satsningar i vården och Nej till ”superlandsting”!

Vänsterpartiet lägger vid landstingsstyrelsen fram förslag på satsningar i landstingets budget för 2009 på totalt 55 miljoner kronor

Bland våra förslag om resurstillskott kan nämnas:
23 mkr till primärvården
10 mkr för att bekämpa den psykiska ohälsan,
12 mkr till Upplands lokaltrafik för fler tåg och sänkta taxor,
12 mkr för jämställda löner.

Vi vill ta bort den av borgarna införda besöksavgiften  för barn- och ungdomar och lägger 7 mkr för det.

Vi satsar på barn och ungdomars hälsa, och vill utveckla den framgångsrika satsningen på ”Hälsoäventyret” genom att för 2009 tillföra 1 mkr.

Landstinget kulurnämnden får för nästa år i praktiken minskade anslag, då borgarna i sitt budgetförslag inte ger kompensation för löner- och prisökningar. Vi avvisar detta och lägger ytterligare 3 mkr i kulturnämndens ram för 2009.

Vänsterns landstingsråd Sören Bergqvist kommenterar det borgerliga budgetförslaget:
”Det borgerliga förslaget till prelimär plan och budget 2009-2011 innehåller blygsamma förslag om satsningar i vården och inga satsningar på kollektivtrafiken. Det pratas i budget-förslag mycket om ”mångfald av aktörer” och ”utveckling av nya driftformer.
Syftet är uppenbart: Den offenliga verksamheten och den offentliga vården ska på sikt krympas, till förmån för privata företag och ett ökat marknadstänkande i vården”

 
Nej till ”superlandsting”!!

Vänsterpartiet säger vid landstingsstyrelsen nej till förslaget om till 2011  bilda ett gemensamt ”superlandsting” (regionkommun)  med 4 andra landsting

Om detta förslag faller, kommer vi att föreslå att en folkomröstning om bildande av ett  ”superlandsting” från 2011 ska hållas senast december 2008

Vänsterns landstingsråd Sören Bergqvist kommenterar förslaget om ”superlandsting”från 2011:

”Olika krafter har på kort tid pressat fram detta förslag till ett snabbt avgörande.
Jag tycker det är mycket olyckligt. Flertalet av länets invånare har i dagsläget kanske inte helt klart för sig vad förslaget innebär: Att fem landsting går samman till ett och att besluten om all sjukvård ,  kollektivtrafik mm  ytterst kommer att ligga hos ett fullmäktige på ca 150 ledamöter, varav 20-25 kommer från nuvarande Uppsala län.
Vänsterpartiet ser storregioner som en försvagning av demokratin. Väljarna får färre ”egna” politiker som är direkt ansvariga för de beslut som fattas”

”Det kommer att finnas oändligt många samordningsfrågor att hitta lösning på när fem landsting ska bli ett. Jag tror att den frampressade tidsplanen att allt ska vara klart till 2011
kan leda till halvmesyrer på flera områden, dessutom till att mycket av positivt utvecklingsarbete inom vården avstannar. Varför denna panik med att gå samman? ”

”Från Vänsterpartiet här i landstinget har vi,av flera skäl,  i ett tidigare skede avvisat  tanken på storregioner. Vi menar att även de som är positiva till storregioner borde kunna se att en sådan omfattande förändring som det innebär – att Uppsala läns landsting upphör – borde diskuteras mer bland medborgarna vad konsekvenserna kan bli, och om de i så fall är önskvärda”

För ytterligare information:

Landstingsråd
Sören Bergqvist (v)
Telefon: 018/6116021

Politisk sekreterare
Ove Heimfors (v)
Telefon: 018/6116022

Här under länkar till Sören Bergqvists debattartikel i UNT och den lagda reservationen.

080510debatt_SB.pdf

regionfraga_resv.pdf

Skriv en kommentar