Okategoriserade

Träffsäkra försämringar

Borgarnas försämring för deltidsarbetslösa i årets budget är förmodligen den mest träffsäkra åtgärden av alla om man vill göra en nedskärning som slår stenhårt mot kvinnor. Det här drabbar omkring 100 000 medlemmar i kvinnodominerade fack som Kommunal, Handels och Hotell och restaurang.

Närmare 60 procent av regeringens skattesänkningar går till män. Regeringen ger till och med en skatterabatt till män som inte tar sitt ansvar hemma genom så kallade hushållsnära tjänster. För samma summa hade regeringen kunnat anställa runt 5 000 välfärdsproffs inom äldreomsorgen så att många av de 60 000 kvinnor som arbetar deltid för att vårda anhöriga, kan återgå till heltid.
 
Förslag för jämställda löner saknas i budgeten. Vänsterpartiet vill i stället avsätta 10 miljarder kronor under fyra år för att motverka osakliga löneskillnader inom kommuner och landsting.

Finansministern vill skapa nya jobb genom att försämra för arbetslösa och sjukskrivna – genom att använda piskan. Se istället till samhällsbehoven och skapa jobb där!

Vi förslår t ex 8 000 nya tjänster i förskolan för att kunna minska barngruppernas storlek, 10 000 fler anställda i fritids och drygt 7000 fler lärare i grundskolan. Inom skola och barnomsorg finns stora eftersatta behov!

Studenterna hålls fortfarande på svältdiet. Ingen höjning av studiemedlen föreslås. Vi vill höja med  1200 kr/månad och att bidragsdelen höjs successivt.

Det är positivt att regeringen föreslår 330 nya platser inom läkarutbildningen får totalt 330 nya platser.

Läs mer om bluffen om en ny klimatmiljard samt nedskärningar för biologisk mångfald på Jacobs blogg:

 http://jacob.johnson.riksdagsvanstern.org/

Skriv en kommentar