Okategoriserade

Miljönätverk bildat

Ett miljönätverk har bildats inom Vänsterpartiet Uppsala län. Nätverkets syfte är att sprida kunskap och idéer rörande miljö, energi- och klimatfrågor som kan tillämpas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

På bilden ser ni Jeanette Escanilla, Emma Wallrup, Björn Engström, Monica Pettersson och Göran Ågren lägga upp planer.  Mohammad Sabur och Erik Malmestig kunde inte komma till dagens träff, men ingår i nätverket. Ytterligare intresserade kan anmäla sig till [email protected] eller [email protected]

Första aktiviteten blir ett öppet möte om Vad som måste göras i klimatfrågan
onsdag 26 sept kl. 19 på Uppsala Bokcafe, Kungsgatan 41.
Alla är välkomna och diskutera.
Wiwi-Anne Johansson från regeringens klimatberedning inleder.

Skriv en kommentar