Okategoriserade

Löner ska vara jämställda!

Ibland får man inte in sitt svar på ett debattinlägg, inte ens om man är landstingsråd. Sören Bergqvist (v) har skrivit ett svar till Margareta Bäckman i Uppsalatidningen den 15 juni. Då är det din enda chans att veta varför moderaterna svamlar i frågan om jämställda löner, att läsa Sörens inlägg här på vår webbsida. Klicka i texten så kommer du till Sörens insändare.
Seppo Laine, ingresstext.

 [email protected]

Svar till Margareta Bäckman (m) den 15 juni

Löner ska vara jämställda!

När moderater, likt Margareta Bäckman (m), yttrar sig om arbetsgivarfrågor slås man av två saker. För det första vägrar de inse att det finns en lagstiftning om jämställda löner. För det andra menar de att i stället för att vara en bra arbetsgivare, ska man skapa andra arbetsgivare för personalen att välja på.

Jämställdhetslagen ställer krav på arbetsgivare att kartlägga, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader som beror på kön. Det gäller även mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrkesgrupper med likvärdigt arbete. Någon slags arbetsvärdering krävs för att kunna utröna vad som är likvärdigt arbete. JÄMO har utarbetat en modell som landstinget använde sig av. Ett beslut som togs i bred enighet, bara moderaterna var motståndare. Nu, efter valet, har tydligen moderaterna dikterat villkoren. Nödvändiga åtgärder stoppades och den borgerliga majoriteten vägrar nu ens inse att osakliga löneskillnader finns. Oppositionen är här helt enig och fullföljer i sitt budgetalternativ löftet om satsningar för att utjämna osakliga löneskillnader.

Att ta det övergripande ansvaret för lönebildning i enlighet med jämställdhetslagen är ett sätt att agera som arbetsgivare. Den nya borgerliga majoriteten kännetecknas av att steg för steg backa från arbetsgivaransvaret i alla frågor och överlåta det till några andra. Och det är kanske logiskt. På sikt verkar ju borgarna vilja överlåta hela verksamheten till några andra.

Sören Bergqvist (v)
landstingsråd

Skriv en kommentar