Okategoriserade

Det finns ett alternativ till borgarnas privatiseringsiver!

Vid Landstingsstyrelsens möte 28 maj la Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i en reservation fram sina förslag till den preliminära plan och budget 2008 som Landstingsfullmäktige ska besluta om 11 juni.
Huvuddelen av förslagen stöddes av Miljöpartiet, som dock hade en egen reservation.
För den nya borgerliga landstingsmajoriten är ledstjärnan att privatisera för privatiseringens egen skull. Man lägger förslag om att bryta ut välfungerande verksamheter i landstinget – exempelvis mammografi och sjukvårdsrådgivningen – och lägga dessa på entreprenad. Fler förslag kommer säkert längre fram.

Till skillnad från den borgerliga majoriteten vill vi förbättra landstingets sjukvård:
Vi lägger förslag på att öka bemanningen och förbättra tillgängligheten i Primärvården (+ 15 miljoner kr för 2008) och förstärka landstingets psykiatri (+10 miljoner kr för 2008).

Vi satsar också på kollektivtrafiken och avvisar borgarnas tankar om stora taxehöjningar de kommande åren. Vi vill ta bort de patientavgifter för barn- och ungdomar under 20 år som borgarna införde förra året. Vi vill även fortsatta satsningen från förra mandatperioden på att ta bort osakliga löneskillnader på grund av kön och föreslår ytterligare 12 miljoner för nästa år till detta.

Se våra förslag i reservationen från Landstingsstyrelsen 28 maj.
För ytterligare information om Vänsterpartiets politik i landstinget och?våra förslag:

Landstingsråd Sören Bergqvist, tel 018/6116021 e-post:
[email protected]
Politisk sekreterare Ove Heimfors, tel 018/6116022 e-post:
[email protected]

Hämta reservationen här.

Skriv en kommentar