Okategoriserade

Husläkarakuten utökar sin öppettid

Tillgängligheten inom primärvården ska förbättras genom att jourmottagningen på Husläkarakuten i Uppsala utökas till dagtid. Den utökade jourmottagningen sker i primärvårdens regi och kommer att drivas som en extra satsning i projektform. Den utökade jourmottagningen under dagtid är planerad att finnas på Samariterhemmet och komma igång under första halvan av oktober.

– Primärvårdens satsning på en dagöppen jourmottagning är mycket positiv. Tack vare det kan vårdcentralerna avlastas och tillgängligheten förbättras. Det är det uppdrag vi politiker har gett primärvården, säger landstingsrådet Marlene Burwick (s), som är ordförande för landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelse.

– Detta är en fortsättning på utvecklingen av primärvården till att vara den första vårdlinjen som tar emot de flesta av de patienter som söker vård hos landstinget, säger landstingsrådet Johan Edstav (mp), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Det är bra att primärvården nu får pröva en modell som utökar tillgänglighet och förhoppningsvis gör att resurserna kan användas ännu effektivare, säger Sören Bergqvist, landstingsråd (v).

Patienter blir hänvisade till Husläkarakutens jourmottagning antingen via Sjukvårdsrådgivningen 1177 eller via sin vårdcentral. Mottagningen kommer att vara bemannad av sjuksköterska, distriktssköterska och läkare under dagtid vardagar. Husläkarakuten tar emot enklare åkommor som exempelvis akuta infektioner, allergier och lättare sårskador.

Skriv en kommentar