Okategoriserade

Solidaritet och rättvisa för arbete åt alla

Vi behöver allas insats liten som stor för att stärka löntagarnas inflytande på arbetsmarknaden och bekämpa arbetslösheten!
Det är knappt fem månader kvar till valet. Vi, Vänsterpartiet i Uppsala Län, förbereder oss som bäst vi kan för att samtala med folket.
Att möta människor ansikte mot ansikte och livligt debattera är kanske den bästa metoden för att få kontakt med folk och få veta vilka problem de möter och vilka frågor de anser är viktiga för att klara vardagen. Vi behöver lägga kraft och energi för att möta så många människor som möjligt och öppet våga säga att vi vill ha och behöver deras röst för att förändra samhället.

Vårt parti är ett feministiskt och ett socialistiskt parti men vad betyder det konkret? Vad kan vi göra för dem som är arbetslösa, har dåliga arbetsvillkor, är hemlösa, söker asyl eller exploateras sexuellt? Hur förändrar vi samhället så att flera kan få det bättre? Tänk kamrater på att det fortfarande är det män som sitter i företagens styrelser och på andra höga poster, de har högre löner än kvinnor medan kvinnor både jobbar ute, utför merparten av hemarbetet och tar hand om barnen med andra ord de dubbelarbetar. Det måste vi ändra på!

Visst är det ett viktigt arbete som kvinnorna utför för samhällets utveckling men de belönas inte för det. Hur kan vi organisera arbetet så att kvinnojobben värderas högre, att arbetet finns i närområdet och arbetstiden förkortas till sex timmar? Kortare arbetstid skapar förutsättningar för jämställdhet i arbetslivet och i hemmet och ger fler människor möjlighet att gå från deltid till heltid och från arbetslöshet till ett arbete. En solidariskt finansierad offentlig sektor tillåter fler att ha ett arbete med en lön att leva på och erbjuder bättre arbetsvillkor och livsvillkor. Det måste vi kämpa för!

Vi har den senaste tiden fått se dramatiska händelser i Frankrike där ungdomar protesterat och kämpat för integration i samhället och för att arbetsvillkoren inte skall försämras för dem. Med glädje har vi mottagit nyheten att ungdomarnas protester har tvingat makthavarna att ta bort det impopulära lagförslaget och införa nya åtgärder för att skaffa arbete för ungdomar. Vi vet att i Sverige har centerpartiet ett förslag som försämrar för och diskriminerar ungdomar på arbetsmarknaden. Vi behöver verkligen kämpa för trygga ungdomsjobb och för att stärka alla anställdas inflytande på arbetsplatsen.

Ingen av oss kamrater kan ensam förändra samhället men mångas insatser för solidaritet och rättvisa kan sätta igång en revolution! Upp till kamp!

Skriv en kommentar