Okategoriserade

Varför ett landstingspolitiskt program?

Nu är sista handen lagd från oss i landstingsgruppen på det landstingspolitiska programmet och det är utskickat till ombuden på distriktårskonferensen 12 mars.

Arbetet med programmet påbörjades redan när landstingsgruppen var på Syninge i juni förra året. Där diskuterades vad som skulle vara de viktigaste frågorna för oss under kommande mandatperiod.
Till distriktets höstkonferens hade vi utarbetat ett principdokument som då diskuterades. Själva skrivarbetet av programmet har av naturliga skäl Sören Bergqvist och jag svarat på, med avstämningar under resans gång i landstingsgruppen.
Förslaget till landstingspolitiskt program för 2007-2010 är till omfånget nedkortat jämfört med det förra. Mer koncentrerat på vad vi vill driva för frågor, och mindre av beskrivande och resonerande text. De olika sätten att skriva har båda fördelar och nackdelar.

Men vilken funktion har ett landstingspolitiskt program, när det väl och skrivet och beslutat?
Mest närliggande är inför höstens val, att väljarna ska se och kunna ta ställning till vår politik och vilka frågor vi vill driva.
Naturligtvis är sedan styrande och vägledande för landstingsgruppens arbete under mandatperioden.

Men en annan viktig funktion är om – vilket vi hoppas – vi efter valet ska sätta oss ner och tillsammans med andra partier diskutera förutsättningarna att bilda majoritet, och skriva ihop ett gemensamt majoritetsprogram.
Med programmet som grund kan vi i de diskussionerna ta upp de för oss viktigaste frågorna, och med programmet som stöd vid behov även kunna säga: Här går gränsen för oss.

Första söndagen i mars
Den första söndagen i mars har jag i ca 40 års tid suttit klistrad framför rutan hela förmiddagen och följt de 9 milen mellan Sälen och Mora. Det tänker jag göra även i år, trots att Vänsterpartiet Uppsala har haft oskicket att lägga årsmöte då.
Jag hejar numera alltid på Oskar Svärd, som ju vann 2003 och 2005.
Första gången var han löjtnant, andra gången kapten. Nu hörde jag han varit krasslig stor del av året, så i år blir det nog ingen vinst. Men han kommer säkert tillbaka 2007 (då som major?) och vinner. Gott gry i den pojken, han kommer säkert att sluta som ÖB. Om det nu finns något försvar i dagens mening kvar om så där 15-20 år.
Just nu verkar det största utrikiska hotet komma från inflygande flyttfåglar. Så i framtiden kanske begreppet ”kustjägare” har en helt annan innebörd. Men om inte Oskar Svärd kan vinna hoppas jag att någon Morapojke gör det, det måste ju vara höjden av framgång för en Morabo.Fast just i år kanske det inte vore helt fel om en norrman vann? Som lite plåster på såren för insatserna under OS.

P.S Årets segrare visade sig bli Daniel Thynell från Grycksbo IF, som därmed utökade skaran av de som vunnit Vasaloppet två gånger eller fler från tolv till tretton.

Ove Heimfors
Politisk sekreterare i Landstinget

Skriv en kommentar