Okategoriserade

Reflektion över Vänsterpartiets 36:e kongress 5-8 januari 2006

Förväntansfull åkte jag tillsammans med sex andra ombud från Uppsala Län till Göteborg på kongress för att träffa 224 ombud från hela Sverige. ”Vad intressant” tänkte jag, att träffa så många vänsterpartister samtidigt och höra deras åsikter om partiets politik och utveckling! Vad tycker Norrbotten om partiets politik? Hur är det i Skåne och vad gör vår systerparti i Nepal för att tillvarata arbetarnas intressen?
Så satt jag där och lyssnade och diskuterade och försökte bilda mig en uppfattning om vart partiet är på väg. Är det verkligen realistiskt att säga att vi vill skapa 200 000 arbeten inom den offentliga sektorn? Hur kan de anställda erbjudas möjlighet att ta över hotad produktion och driva företagen som löntagarägda? Hur bygger vi upp en demokratisk socialism och hur skall ett socialistiskt samhälle se ut?

Oj, vilken fråga är det nu som behandlas och hänger jag med i diskussionen? Vilka kamrater håller jag med i den frågan? Stödjer jag ett bra beslut som leder partiets politik framåt? Det är inte lätt att vara på kongress och hålla reda på alla frågor och alla motioner och förslag. En sak vet jag i alla fall med säkerhet, att frågan om vägval vänster eller andra grupperingar inom partiet inte har stöd av så många som de försökte visa under de senaste två åren. Det finns en uppslutning kring partiets politik och en optimism om att vi tillsammans kan föra en dialog och söka lösningen på frågan om hur vår socialism skall se ut. Tillsammans kan vi utveckla, förnya och förändra partiet.

Det var den 8:e januari på natten som vi kom tillbaka till Uppsala. Kongressen är avslutad och målet med vår politik är fastställt. Tillbaka i vardagen tänker jag på vad jag har lärt mig och hur detta kan användas för praktiskt arbete i vänsterpartiet i Uppsala län. Hur kan vi utveckla samhället och kräva människovärdet tillbaka för alla de som går arbetslösa, är sjukskrivna eller väntar på asyltillstånd för att bygga upp ett nytt liv?

Sammantaget anser jag att vi går nu in i en ny fas i partiarbetet inför valet, som kan bli avgörande. Det är viktigt för oss att agera utifrån de faktiska förhållandena i vårt samhälle och i världen. Jag vill vara med och förändra samhället så att arbete, bostad och bra utbildning är en rättighet för alla våra medmänniskor. Tillsammans genom internationellt samarbete kan vi förändra maktförhållanden i samhället så att hållbar utveckling blir verklighet.

Maria Fregidou-Malama
distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län

Skriv en kommentar