Okategoriserade

Primärvården stärks

Satsning på ökad tillgänglighet i landstingets budget för 2006
Majoriteten i Landstinget i Uppsala län lägger nu fram sin budget för 2006.
Budgeten ska beslutas av landstingsfullmäktige den 21-22 november.
Majoriteten höjer varken landstingsskatten eller patientavgifterna.

– Vi har en ekonomi i balans, och kostnadsökningstakten har sänkts. Det
skapar utrymme för förbättringar, säger Mats O Karlsson, landstingsråd (s).
Budgeten för 2006 är en reformbudget. Landstingets verksamhet får en
förstärkning på sammanlagt 254 miljoner kronor.

Budgetförstärkningen används främst till att förbättra tillgängligheten.

– Med vårdgarantin som införs den 1 november avskaffar vi köerna till
planerad vård och behandling, säger Johan Edstav, landstingsråd (mp). Alla
kommer att få träffa en specialist inom 90 dagar och få en planerad
operation eller behandling inom 90 dagar. Dessutom klarar vi av att ta hand
om 95 procent av patienterna i vårt eget landsting.

En särskild satsning görs på att öka tillgängligheten till Primärvården.
Primärvården får en förstärkning med 12 miljoner kronor, eller motsvarande
35 nya tjänster. Husläkarna avlastas genom att personalen på
vårdcentralerna utökas med bl.a. dietister, psykologer, kuratorer och
sjukgymnaster.
– Sjukskrivningarna minskar för fjärde året i rad, säger Sören
Bergqvist, landstingsråd (v). Just nu är sjukskrivningarna särskilt höga
inom Primärvården. Med vårt budgetförslag blir det fler anställda på
primärvårdens vårdcentraler och mottagningar. Det kommer att förbättra
arbetsmiljön. Samtidigt fortsätter vi att höja lönerna i kvinnodominerade
yrken med 12 miljoner under 2006.

Budgeten innehåller också en historisk satsning på tågtrafik. Från och med
starten av Upplandspendeln i augusti 2006 kommer det att vara möjligt att
åka pendeltåg från Gävle i norr till Upplands Väsby i söder.

Bilagor finns i filen nedan:
Sammanfattning av majoritetens förslag till budget 2006
Tabell över budgetförstärkningen med 254 miljoner
Diagram

För mer information:
Mats O Karlsson, landstingsråd (s) 018-611 60 16
Sören Bergqvist landstingsråd (v) 070-358 75 78
Johan Edstav, landstingsråd (mp) 070-611 00 77

Lisa Pelling, politisk sekreterare 0708-67 39 96

Skriv en kommentar