Okategoriserade

Rapport från majoriteten

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har tillsammans styrt landstinget i Uppsala län sedan valet 2002. Måndagen den 5 september presenterade majoriteten i landstinget en rapport om vad som uppnåtts när det är ett år kvar till valet. Hela rapporten finns som pdf-dokument i en länk här nedan.

Rapporten bygger på en granskning av de beslut som har fattats, och jämför resultaten med de mål som ställdes upp i de tre partiernas gemensamma program i oktober 2002.

Några exempel ur rapporten:
– En omfattande folkhälsoplan har antagits och folkhälsoarbetet har fått ökade resurser
– Antal hembesök och hemsjukvårdsbesök av läkare inom primärvården har fördubblats
– Mobil husläkare och satsning på särskild äldrevårdsenhet har förbättrat vården för äldre
– Dygnet runt öppen sjukvårdsrådgivning från september 2005
– 36 miljoner kronor finns avsatta för att rätta till osakliga löneskillnader bland kvinnodominerade yrkesgrupper i landstinget.
-Ett aktivt miljöarbete gör att all verkamhet inom landstinget snart kommer att bli miljöcertifierad.
– Nästa år förlängs Upptåget till Gävle

Men problem finns: Telefontillgängligheten till primärvården måste bli bättre och väntetiderna för att få komma till husläkare förkortas. Landstingets primärvård arbetar med att förändra arbetssätt och rutiner.Primärvården kommer också att tillföras ökade resurser nästa år.

Inför det kommande valet sägs i rapporten:
”Med ett år kvar till landstingsvalet 2006 har alternativen klarnat i sjukvårdspolitiken. Det är bra. Valet kommer att stå mellan en fortsatt behovsstyrd, solidarisk sjukvård eller en högerledd marknadsorientering av sjukvården. Valet kommer att stå mellan en hälso- och sjukvård som satsar på förebyggande insatser och folkhälsa eller en högerledd sjukvård som ser hälsan som enbart en privatsak. Valet kommer att stå mellan en rödgrön majoritet som värnar vårdens resurser och utveckling eller en moderatstyrd pakt som söker makten utan att redovisa hur den ska användas.”

– Sören Bergqvist, landstingsråd för vänsterpartiet, kommenterar rapporten:
”Rapporten visar att väldigt mycket av det vi kom överens om i majoritesprogrammet är genomfört eller på gång.Som personallandstingsråd är jag nöjd med den arbetsvärdering som genomförts och som resulterade i att vi tillfört 36 miljoner för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.
Fortsatt låga patientavgifter, ökade resurser för folkhälsoarbete, satsningar på barn- och ungdomars psykiska hälsa och husläkare för hemlösa är några exempel på frågor som var viktiga för oss i vänsterpartiet när vi tog fram majoritetsprogrammet 2002, och där vi nu kan se resultat.”

Vill du ha ”Ett år kvar till valet” i papperformat finns den att hämta på Uppsala Bokcafé, Kungsgatan 41. Varje lokalorganisation har ett antal exemplar. Du kan få ett exemplar hem genom att kontakta Sören Bergqvist,tel 018/6116021 e-post: [email protected] eller politiske sekreterren Ove Heimfors, tel 018/6116022 e-post: [email protected]

Skriv en kommentar