Okategoriserade

Ladda ned flygbladet

Har kan du läsa hela flygbladet om första maj i Uppsala, eller välja att ladda ned den som pdf-fil. Demonstrationståget går som vanligt men iår har vi också en fest på kvällen. Dessutom erbjuder Vänsterpartiet Uppsala medlemsskap till halva avgiften under 1 maj.
Demonstrera med Vänstern
på arbetarrörelsens internationella
kampdag
Rätt till jobb på rättvisa villkor
Leve Vietnam 30 år –
Vi fortsätter kampen mot imperialismen
Utveckla den kommunala välfärden
Samling Vaksala torg 11.45 – Avmarsch 12.45
Möte i Slottsbacken c:a 13.15
Talare från
Ung Vänster och kommunen
Huvudtalare
Elina Linna riksdagsledamot ( v)
Sköld-Peter Mattis, legendar i den svenska Vietnamrörelsen
Sång av Monica Albornoz
Rätt till Jobb på rättvisa villkor
Det handlarom makt. Arbetslösheten är
ett gissel och något måste göras. Vi kan
aldrig någonsin acceptera att arbetslösheten
biter sig fast. Rätten till arbete är
central och full sysselsättning är det
överordnade målet
Rättvisa löner är en central fråga. Löneskillnaderna
mellan män och kvinnor är
oacceptabla. Kampen för kortare arbetstid
går vidare. Antalet tillfälliga och osäkra
anställningar ökar, men vi vill ha ett arbetsliv
som inte slår ut och utestänger
folk. Den som har ett utländskt namn
utestängs uppenbart från den svenska
arbetsmarknaden. Vi kan aldrig acceptera
denna rasism utan bekämpar med kraft all
diskriminering.
Mot högerns försök att skapa låglönejobb
utan anställningstrygghet ställer vi
rätten till arbete, kortare arbetstid och en
skärpt arbetsrätt.
Leve Vietnam 30 år – vi fortsätter kampen mot USAimperialismen
Den 30 april 1975 drevs de sista amerikanska
soldaterna ut ur Saigon eller Ho
Chi Minh-staden som den kom att heta
efter befrielsen. Sedan denna viktiga
seger i folkets kamp mot USA:s världsherravälde,
har den sovjetiska supermakten
fallit och kvar står USA som världspoliser
och ensam supermakt med möjlighet
att inskränka och utplåna hela folks
självständiga val. I Latinamerika tar sig
USA rätten att diktera länders ekonomiska
politik och utrikespolitik. I Venezuela
har den progressive presidenten Hugo
Chaves blivit vald ett otal gånger efter att
USA drivit fram omvalskampanjer.
USA – lämna Latinamerika ifred
I Irak påstod att USA att man skulle införa
demokrati med vapenmakt. Saddam
Husseyn störtades, men ockupationen har
hittills skapat anarki och fruktan. USA
bröt mot folkrätten närman invaderade
Irak. USA måste lämna Irak!
I Israel har USA en av sin närmaste
bundsförvanter som med sin existens och
med USA:s ständiga ekonomiska och
militära stöd, håller hela regionen under
USA:s kontroll. Under snart 60 år har
palestinierna förvägrats rätten till sitt land
och självbestämmande. Nu räcker det inte
med att säga att palestinerna lever i bantustaans
– nu lever man i ett fängelse
bakom den apartheidmur som Israel mot
all folkrätt fortsätter att bygga och förstärka.
USA- sluta stödja Israels olagliga
ockupation. Israel ut ur de ockuperade
områdena!
Utveckla den kommunala välfärden i Uppsala
Efter flera år av stora förändringar och
kontinuerliga små, där personal och brukare
ofta kommit i kläm, är det nu dags
för en ekonomisk politik som innebär
långsiktighet, så att plötsliga besparingar
och försämringar undviks.
Det ekonomiska överskottet ska användas
till utveckling av den kommunala
välfärden, inte till skattesänkningar.
Skolan måste kunna utveckla arbetsformer
och organisation på flera års sikt.
Vården och äldreomsorgen måste få
arbetsro och personalen garanteras en
adekvat utbildning och kompetensutveckling.
Att konkurrensutsätta äldreomsorgen
ger motsatta effekter. Vinstmarginaler
skapas genom en försämrad kvalité för
brukarna och försämrade och mer otrygga
arbetsvillkor för personalen.
Därför motsätter vi oss konkurrensutsättningen
av äldreomsorgen.
Vänsterpartiet verkar för en ny kommunal
organisation som inte bygger på
konkurrens och sälj-köp- modell. I stället
vill vi ha en organisation där den politiska
helheten syns och där Uppsalabornas
inflytande stärks.
En politik som leder till ett solidariskt
Uppsala
Bli medlem i Vänsterpartiet till årets slut för halva priset
Vid samlingen i Slottsbacken på 1:a maj kommer vi att ha ett bord där
man kan bli medlem i Vänsterpartiet för halva priset, 100 kronor, eller
50 kr för studerande, arbetslösa eller pensionärer. Du kan betala kontant
direkt eller ta ett inbetalningskort.
Du som får det här flygbladet får samma möjlighet. Skicka in talongen
på motstående sida och betala in 100 kr (eller 50 om du ska
det) på
Postgironummer; 440768-0
1:a maj fest i Rådhussalen 18-23
På kvällen 1:a maj ordnar Vänsterpartiet och Ung Vänster en fest i Rådhussalen,
som ligger på Vaksalagatan alldeles invid Stora torget.
På festen serveras internationell mat och vi får uppleva
kurdisk och latinamerikansk dansuppvisning.
Vi lyssnar även till
Börje Tull
som spelar musik med inspiration från flera världsdelar, samt dansar till
världsdisco.
Entre: 20 kronor
Festen är drogfri
Skicka in nedanstående talong
om du vill bli medlem i
Vänsterpartiet för 1:a maj pris.
Betala 100 el 50 kr direkt på
1:a maj eller betala till
postgirokonto
440768-0

Skriv en kommentar