Okategoriserade

Alla stödjer Sveriges Kristna Råds Påskupprop

Den flyktingpolitiska debatten i Stenhagen, Uppsala den 5 april samlade en publik en ett fyrtiotal personer. För Vänsterpartiet deltog riksdagsledamoten Ulla Hoffmann i debatten. Mötet beslöt uttala sitt stöd för påskuppropet.
UTTALANDE VID FARR-DEBATT I STENHAGEN I UPPSALA

Till
Sveriges regering
Statsministern
Migrationsministern

Vi församlade deltagare vid en flyktingpolitisk debatt i Uppsala anordnad av FARR
stödjer samtliga Sveriges Kristna Råds Påskupprop och
vill ge er som en stark uppmaning att följa rådets krav, annars utarmas vårt samhälle av brist på empati och medmänsklighet. Vi känner alla djup och smärtsam oro för de apatiska barnen, de gömda flyktingarna och alla som väntar på besked.

För de politiska partierna deltog i panelen :
Ann- Marie Ekström, riksdagsledamot fp
Helena Leander, kommunpolitiker mp
Anna-Karin Vaz Contreiras, kommunpolitiker kd
Ulla Hoffman, riksdagsledamot, v
Ulrika Karlsson, landstingspolitiker, m

Publiken bestod av ca 40 personer, däribland Bo Nylund, Broderskaparna, advokaterna Olle Hancock och Sören Rehn, Britta Hännestrand, läkare vid Kris och Traumacentrum Danderyds sjukhus.

För FARR /Flyktinggrupernas och Asylkommittéernas Riksråd

Ingeborg Sevastik, vice ordförande.

Skriv en kommentar